• Sauebjelle med lærklave. Bjella er lagd av ei jernplate som bøyd, falset og klinket sammen til ei noenlunde rektangulær klokke med ei påsveiset bøyle for forankring i halsklaven på oversida og et bøylebeslag på undersida som fungerer som oppheng for en bell (kolv) av jern. Bjella er 8,0 centimeter høy, målt fra nederkanten til høyeste punkt på klavebøyla. Bellen, som når bjella henger stikker nedenfor kanten på metallklokka, er ikke inkludert i dette målet. Største lengdemål, nederst på klokka, er drøyt 6,2 centimeter, største breddemål 5,0 centimeter. Klokka er noe trangere i den øvre enn i den nedre enden, cirka 5,5 X 2,4 centimeter. Bellen er om lag 6,5 centimeter lang. Den er lagd av en ståltråd med en noenlunde sylindrisk fortykning som er 1,5 centimeter lang og har en diameter på 1,2 centimeter i den ytre enden. Når bjella beveges, pendler inni klokkehylsteret og stadig støter mot den innoverfalsete nederkanten, noe som for metallet til å vibrere og skape lyd. Dermed kan sauens posisjon i terrenget sanses ved hjelp av hørselen. Ei av bredsidene på klokka er stemplet «6 L KARSTEIN HORTEN OS I ØSTERDALEN». Dette stempelet antas å referere til en tidligere eier av bjella, og dermed også til eieren av sau som har båret den.

I klavebøyla på oversida av bjella er det inntredd ei cirka 2,4 centimeter bred lærreim som skulle omslutte halsen på beitedyret. I enden av reima er det ei nålespenne som gjorde det mulig å stamme eller slakke reima etter behov.

Gustav Adolf Normann (f. 1901), som arbeidet ved Maihaugen som preparant og museumsinspektør fra 1928 til 1971, beskrev produksjone av ei slik bjelle slik:

«De enkelte bjøllemakerne satte sin ære i at deres bjøller skulle bli de beste, og for å oppnå det, hadde de en egen fremgangsmåte. Det var særlig herdingen og brasingen de holdt for seg selv, det var deres store hemmelighet! Det å «brase» en bjølle er å belegge bjølla med messing utvedig og innvendig. ....

Fig. 2-8 [se årboka Maihaugen 1965-1968, side 89-91] viser hvordan jernplaten er klippet ut, falset, bøyd sammen og klinket. Messsingstrimler er med passende mellomrom lagt over bjølla og bøyet inn i den. Hempen og hanken blir satt på. Disse er utsmidd så lange at de går over bjøllekanten og ørene. Hanken bøyes tilbake under ørene og disse slåes inn mot bjølla. Den er så ferdig til å bakes inn i leiren og settes til tørking. Oppvarmingen skjedde som regel ved hjelp av trekull. Det vi ikke kan se av illustrasjonen er at det av bjølla som ligger inne i leiren er sagspon eller trekull. Ofte kunne det legges en mindre bjølle inn i en større, men betingelsen for en vellykket herding og et dekkende messingbelegg var at det ble lagt trekull eller sagspon mellom den store og den vesle bjølla. Under oppvarmingen måtte bjøllemakerne passe på at det oppnåes den rette temperatur og særlig når det gjaldt tidspunktet for smeltningen av messingen. Da gjorde erfaringen og påpasseligheten seg sterkt gjeldende. Når bjøllemakeren så at det ut fra leirklompen steg en røk av en bestemt farge, og det hørtes en svak susing, var tidspunktet inne for å ta klompen ut av varmen. Den ble så rullet på smiegulvet for å sikre at messingen fløt godt utover på bjølla. Deretter ble den lagt i vann og avkjølet, hvoretter leiren ble slått vekk. Etter at bjølla er vasket over med Skjevann ble bellen satt inn.»Husdyr på beite hadde en leder med bjelle. Sauebjella var minst På bjella er det rester av saueull. Stemplet har innlagt messing.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Sauebjelle med lærklave. Bjella er lagd av ei jernplate som bøyd, falset og klinket sammen til ei noenlunde rektangulær klokke med ei påsveiset bøyle for forankring i halsklaven på oversida og et bøylebeslag på undersida som fungerer som oppheng for en bell (kolv) av jern. Bjella er 8,0 centimeter høy, målt fra nederkanten til høyeste punkt på klavebøyla. Bellen, som når bjella henger stikker nedenfor kanten på metallklokka, er ikke inkludert i dette målet. Største lengdemål, nederst på klokka, er drøyt 6,2 centimeter, største breddemål 5,0 centimeter. Klokka er noe trangere i den øvre enn i den nedre enden, cirka 5,5 X 2,4 centimeter. Bellen er om lag 6,5 centimeter lang. Den er lagd av en ståltråd med en noenlunde sylindrisk fortykning som er 1,5 centimeter lang og har en diameter på 1,2 centimeter i den ytre enden. Når bjella beveges, pendler inni klokkehylsteret og stadig støter mot den innoverfalsete nederkanten, noe som for metallet til å vibrere og skape lyd. Dermed kan sauens posisjon i terrenget sanses ved hjelp av hørselen. Ei av bredsidene på klokka er stemplet «6 L KARSTEIN HORTEN OS I ØSTERDALEN». Dette stempelet antas å referere til en tidligere eier av bjella, og dermed også til eieren av sau som har båret den.

I klavebøyla på oversida av bjella er det inntredd ei cirka 2,4 centimeter bred lærreim som skulle omslutte halsen på beitedyret. I enden av reima er det ei nålespenne som gjorde det mulig å stamme eller slakke reima etter behov.

Gustav Adolf Normann (f. 1901), som arbeidet ved Maihaugen som preparant og museumsinspektør fra 1928 til 1971, beskrev produksjone av ei slik bjelle slik:

«De enkelte bjøllemakerne satte sin ære i at deres bjøller skulle bli de beste, og for å oppnå det, hadde de en egen fremgangsmåte. Det var særlig herdingen og brasingen de holdt for seg selv, det var deres store hemmelighet! Det å «brase» en bjølle er å belegge bjølla med messing utvedig og innvendig. ....

Fig. 2-8 [se årboka Maihaugen 1965-1968, side 89-91] viser hvordan jernplaten er klippet ut, falset, bøyd sammen og klinket. Messsingstrimler er med passende mellomrom lagt over bjølla og bøyet inn i den. Hempen og hanken blir satt på. Disse er utsmidd så lange at de går over bjøllekanten og ørene. Hanken bøyes tilbake under ørene og disse slåes inn mot bjølla. Den er så ferdig til å bakes inn i leiren og settes til tørking. Oppvarmingen skjedde som regel ved hjelp av trekull. Det vi ikke kan se av illustrasjonen er at det av bjølla som ligger inne i leiren er sagspon eller trekull. Ofte kunne det legges en mindre bjølle inn i en større, men betingelsen for en vellykket herding og et dekkende messingbelegg var at det ble lagt trekull eller sagspon mellom den store og den vesle bjølla. Under oppvarmingen måtte bjøllemakerne passe på at det oppnåes den rette temperatur og særlig når det gjaldt tidspunktet for smeltningen av messingen. Da gjorde erfaringen og påpasseligheten seg sterkt gjeldende. Når bjøllemakeren så at det ut fra leirklompen steg en røk av en bestemt farge, og det hørtes en svak susing, var tidspunktet inne for å ta klompen ut av varmen. Den ble så rullet på smiegulvet for å sikre at messingen fløt godt utover på bjølla. Deretter ble den lagt i vann og avkjølet, hvoretter leiren ble slått vekk. Etter at bjølla er vasket over med Skjevann ble bellen satt inn.»Husdyr på beite hadde en leder med bjelle. Sauebjella var minst På bjella er det rester av saueull. Stemplet har innlagt messing.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Bjelle

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to