• Denne gjenstanden ble innlemmet i Nors Skogbruksmusums samling som «9 nåler ("framnåler") og 3 ringer». Da materialet ble gjennomgått i forbindelse med samlingsrevisjonsprosessen sommeren 2021 var de ni nålene intakte, men to av de tre ringene var borte. Den bevarte ringen er lagd av rundjern med en diamter på 1,1 centimeter og ringens ytre diameter er cirka 6,6 centimeter. Den spriker i det som skulle være sammenføyingspunktet. Nålene er masseproduserte og følgelig noenlunde like. De er 13,8-13,9 centimeter lange og har gjennombrutte hull med cirka 1,3 centimeters diameter i nærheten av midtpunktet. Her ble det smidd inn en kjetting, som vanligvis var en drøy meter lang, og i den andre ytterenden av kjettingen var dt gjerne en jernring som var rundere og større enn de øvrige kjettinglekkene. Når to lensestokker med «øyer» - gjennombrutte hull i nærheten av stokkendene - skulle kjedes sammen ble kjettingen trukket gjennom «øyene» og deretter låst ved å tre nåla gjennom ringen. Disse nålene har en spiss og en butt ende. I den butte enden er det et gjennombrutt hull. Nålene er stemplet «FL», som kan være en forkortelse for Fetsund lenser, sjøl om de kommer fra et helt annet sted i Glomma fellesfløtingsforenings distrikt. Det har antakelig inngått i et delelager som skulle brukes ved reparasjoner av lensekjettinger.

Nålene har antakelig vært noe rustne da de ble tatt inn i Norsk Skogmuseums samling. De er åpenbart elektrolysebehandlet og innsatt med korrosjonsherdende voks etter at de ble museumsgjenstander. Nålene er samlet på en ståltråd som er tredd gjennom endehullene på samtlige.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Denne gjenstanden ble innlemmet i Nors Skogbruksmusums samling som «9 nåler ("framnåler") og 3 ringer». Da materialet ble gjennomgått i forbindelse med samlingsrevisjonsprosessen sommeren 2021 var de ni nålene intakte, men to av de tre ringene var borte. Den bevarte ringen er lagd av rundjern med en diamter på 1,1 centimeter og ringens ytre diameter er cirka 6,6 centimeter. Den spriker i det som skulle være sammenføyingspunktet. Nålene er masseproduserte og følgelig noenlunde like. De er 13,8-13,9 centimeter lange og har gjennombrutte hull med cirka 1,3 centimeters diameter i nærheten av midtpunktet. Her ble det smidd inn en kjetting, som vanligvis var en drøy meter lang, og i den andre ytterenden av kjettingen var dt gjerne en jernring som var rundere og større enn de øvrige kjettinglekkene. Når to lensestokker med «øyer» - gjennombrutte hull i nærheten av stokkendene - skulle kjedes sammen ble kjettingen trukket gjennom «øyene» og deretter låst ved å tre nåla gjennom ringen. Disse nålene har en spiss og en butt ende. I den butte enden er det et gjennombrutt hull. Nålene er stemplet «FL», som kan være en forkortelse for Fetsund lenser, sjøl om de kommer fra et helt annet sted i Glomma fellesfløtingsforenings distrikt. Det har antakelig inngått i et delelager som skulle brukes ved reparasjoner av lensekjettinger.

Nålene har antakelig vært noe rustne da de ble tatt inn i Norsk Skogmuseums samling. De er åpenbart elektrolysebehandlet og innsatt med korrosjonsherdende voks etter at de ble museumsgjenstander. Nålene er samlet på en ståltråd som er tredd gjennom endehullene på samtlige.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Lensenåler

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Select the images you want to order

Share to