• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 20,2 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 4,5 og 4,8 centimeter høye i ytterkant. Merkeprofilen kan oppfattes som et stilisert omriss av et strykeinstrument, og blant fløterne gikk dette symbolet under navnet «fela». Øksa har ingen smedstempel.

Denne øksa har et snaut 52,5 centimeter langt rett treskaft (ask). Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «rundovalt». Den fremre skaftenden er det innslått en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. I den bakre skaftenden er det et gjennombrutt hull, antakelig for oppheng.

I Skiensvassdraget var det firmaet H. C. Finne som fikk merket sitt fløtingsvirke med denne øksa. I Glommavassdraget brukte treforedlingsbedriften M. Peterson & Søn det samme merket.  

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 20,2 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 4,5 og 4,8 centimeter høye i ytterkant. Merkeprofilen kan oppfattes som et stilisert omriss av et strykeinstrument, og blant fløterne gikk dette symbolet under navnet «fela». Øksa har ingen smedstempel.

Denne øksa har et snaut 52,5 centimeter langt rett treskaft (ask). Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «rundovalt». Den fremre skaftenden er det innslått en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. I den bakre skaftenden er det et gjennombrutt hull, antakelig for oppheng.

I Skiensvassdraget var det firmaet H. C. Finne som fikk merket sitt fløtingsvirke med denne øksa. I Glommavassdraget brukte treforedlingsbedriften M. Peterson & Søn det samme merket.  

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to