• Merkeøks av jern og stål med profilegget "sko". Merkeprofilen er formet som omrisset av ei pil med triangulære "utvekster" midt på begge langsidene. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet rektangulær åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Bladet har vært lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten lakken er dels slitt vekk, dels rustet vekk. Økseprodusentens stempel, "A/S JØMNA BRUG", er innhamret på venstre side av øksebladet. 

Skaftet er lagd av hickory har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. På høyre side er eierselskapets navn, "A. Thorvildsen", påmalt med svart maling. Inskripsjonen står på hodet når redskapet holdes i normal arbeidsstilling. På venstre side av skaftet har det vært et stempelmerke som var påført med svijern, men dette merket er seinere raspet vekk. 

Ifølge opplysninger fra giveren har redskapet vært brukt til å merke fløtingstømmer som har vært innmålt for firmaet A. Thorvildsen. Merkenummeret er "128".

Denne måten å lage ei velbalansert merkeøks på ble patentert av smeden Karl Henrik Knudsen i Mjøndalen i 1908. Produksjonen av den patenterte modellen ble videreført av sønnen Oddmund, etter hvert med assistanse fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa tyder på at Jømna Brug har kopiert modellen til tross for Knudsen-smedenes patent.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Merkeøks av jern og stål med profilegget "sko". Merkeprofilen er formet som omrisset av ei pil med triangulære "utvekster" midt på begge langsidene. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet rektangulær åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Bladet har vært lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten lakken er dels slitt vekk, dels rustet vekk. Økseprodusentens stempel, "A/S JØMNA BRUG", er innhamret på venstre side av øksebladet. 

Skaftet er lagd av hickory har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. På høyre side er eierselskapets navn, "A. Thorvildsen", påmalt med svart maling. Inskripsjonen står på hodet når redskapet holdes i normal arbeidsstilling. På venstre side av skaftet har det vært et stempelmerke som var påført med svijern, men dette merket er seinere raspet vekk. 

Ifølge opplysninger fra giveren har redskapet vært brukt til å merke fløtingstømmer som har vært innmålt for firmaet A. Thorvildsen. Merkenummeret er "128".

Denne måten å lage ei velbalansert merkeøks på ble patentert av smeden Karl Henrik Knudsen i Mjøndalen i 1908. Produksjonen av den patenterte modellen ble videreført av sønnen Oddmund, etter hvert med assistanse fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa tyder på at Jømna Brug har kopiert modellen til tross for Knudsen-smedenes patent.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Merkeøks av jern og stål med profilegget "sko". Merkeprofilen er formet som omrisset av ei pil med triangulære "utvekster" midt på begge langsidene. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet rektangulær åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Bladet har vært lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten lakken er dels slitt vekk, dels rustet vekk. Økseprodusentens stempel, "A/S JØMNA BRUG", er innhamret på venstre side av øksebladet. 

Skaftet er lagd av hickory har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. På høyre side er eierselskapets navn, "A. Thorvildsen", påmalt med svart maling. Inskripsjonen står på hodet når redskapet holdes i normal arbeidsstilling. På venstre side av skaftet har det vært et stempelmerke som var påført med svijern, men dette merket er seinere raspet vekk. 

Ifølge opplysninger fra giveren har redskapet vært brukt til å merke fløtingstømmer som har vært innmålt for firmaet A. Thorvildsen. Merkenummeret er "128".

Denne måten å lage ei velbalansert merkeøks på ble patentert av smeden Karl Henrik Knudsen i Mjøndalen i 1908. Produksjonen av den patenterte modellen ble videreført av sønnen Oddmund, etter hvert med assistanse fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa tyder på at Jømna Brug har kopiert modellen til tross for Knudsen-smedenes patent.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Merkeøks av jern og stål med profilegget "sko". Merkeprofilen er formet som omrisset av ei pil med triangulære "utvekster" midt på begge langsidene. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet rektangulær åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Bladet har vært lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten lakken er dels slitt vekk, dels rustet vekk. Økseprodusentens stempel, "A/S JØMNA BRUG", er innhamret på venstre side av øksebladet. 

Skaftet er lagd av hickory har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. På høyre side er eierselskapets navn, "A. Thorvildsen", påmalt med svart maling. Inskripsjonen står på hodet når redskapet holdes i normal arbeidsstilling. På venstre side av skaftet har det vært et stempelmerke som var påført med svijern, men dette merket er seinere raspet vekk. 

Ifølge opplysninger fra giveren har redskapet vært brukt til å merke fløtingstømmer som har vært innmålt for firmaet A. Thorvildsen. Merkenummeret er "128".

Denne måten å lage ei velbalansert merkeøks på ble patentert av smeden Karl Henrik Knudsen i Mjøndalen i 1908. Produksjonen av den patenterte modellen ble videreført av sønnen Oddmund, etter hvert med assistanse fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa tyder på at Jømna Brug har kopiert modellen til tross for Knudsen-smedenes patent.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Merkeøks av jern og stål med profilegget "sko". Merkeprofilen er formet som omrisset av ei pil med triangulære "utvekster" midt på begge langsidene. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet rektangulær åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Bladet har vært lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten lakken er dels slitt vekk, dels rustet vekk. Økseprodusentens stempel, "A/S JØMNA BRUG", er innhamret på venstre side av øksebladet. 

Skaftet er lagd av hickory har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. På høyre side er eierselskapets navn, "A. Thorvildsen", påmalt med svart maling. Inskripsjonen står på hodet når redskapet holdes i normal arbeidsstilling. På venstre side av skaftet har det vært et stempelmerke som var påført med svijern, men dette merket er seinere raspet vekk. 

Ifølge opplysninger fra giveren har redskapet vært brukt til å merke fløtingstømmer som har vært innmålt for firmaet A. Thorvildsen. Merkenummeret er "128".

Denne måten å lage ei velbalansert merkeøks på ble patentert av smeden Karl Henrik Knudsen i Mjøndalen i 1908. Produksjonen av den patenterte modellen ble videreført av sønnen Oddmund, etter hvert med assistanse fra sønnesønnen Oddbjørn. Stempelet på denne øksa tyder på at Jømna Brug har kopiert modellen til tross for Knudsen-smedenes patent.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to