• Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,3 centimeter lang og drøyt 2,5 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,4 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte «skoen» er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men lakken er noe slitt. På venstre side av bladet er smedens merke, «KNUDSEN MJØNDALEN», innstemplet. Bak denne inskripsjonen er det påstemplet avbildninger av to medaljer Knudsen hadde fått for produktene sine på en utstilling i Drammen. 

Skaftet er lagd av ufarget hickory, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile, som skulle forbygge at øksehodet løsnet fra skaftet under tømmermerkinga. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile, men har en vel 20 centimeter lang sprekkdannelse bak bladet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,3 centimeter lang og drøyt 2,5 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,4 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte «skoen» er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men lakken er noe slitt. På venstre side av bladet er smedens merke, «KNUDSEN MJØNDALEN», innstemplet. Bak denne inskripsjonen er det påstemplet avbildninger av to medaljer Knudsen hadde fått for produktene sine på en utstilling i Drammen. 

Skaftet er lagd av ufarget hickory, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile, som skulle forbygge at øksehodet løsnet fra skaftet under tømmermerkinga. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile, men har en vel 20 centimeter lang sprekkdannelse bak bladet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,3 centimeter lang og drøyt 2,5 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,4 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte «skoen» er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men lakken er noe slitt. På venstre side av bladet er smedens merke, «KNUDSEN MJØNDALEN», innstemplet. Bak denne inskripsjonen er det påstemplet avbildninger av to medaljer Knudsen hadde fått for produktene sine på en utstilling i Drammen. 

Skaftet er lagd av ufarget hickory, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile, som skulle forbygge at øksehodet løsnet fra skaftet under tømmermerkinga. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile, men har en vel 20 centimeter lang sprekkdannelse bak bladet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,3 centimeter lang og drøyt 2,5 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,4 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte «skoen» er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men lakken er noe slitt. På venstre side av bladet er smedens merke, «KNUDSEN MJØNDALEN», innstemplet. Bak denne inskripsjonen er det påstemplet avbildninger av to medaljer Knudsen hadde fått for produktene sine på en utstilling i Drammen. 

Skaftet er lagd av ufarget hickory, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile, som skulle forbygge at øksehodet løsnet fra skaftet under tømmermerkinga. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile, men har en vel 20 centimeter lang sprekkdannelse bak bladet.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to