• Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,5 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,5 centimeter lang og snaut 2,7 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten av denne lakken er vekkslitt. På høyre side av bladet er smedens merke, «B. BJØLSETH», innstemplet. 

Skaftet er lagd av ufarget bjørk, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile, som skulle hindre at øksehodet løsnet fra skaftet under arbeidet. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. 

Økseprofilen har nummer 110 på «Merkekart for Glommen 1955», trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, side 232-233. Redskapet ble brukt til merking av fløtingstømmer som var innmålt til Borregaard-selskapet Gravbergskogen.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,5 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,5 centimeter lang og snaut 2,7 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten av denne lakken er vekkslitt. På høyre side av bladet er smedens merke, «B. BJØLSETH», innstemplet. 

Skaftet er lagd av ufarget bjørk, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile, som skulle hindre at øksehodet løsnet fra skaftet under arbeidet. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. 

Økseprofilen har nummer 110 på «Merkekart for Glommen 1955», trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, side 232-233. Redskapet ble brukt til merking av fløtingstømmer som var innmålt til Borregaard-selskapet Gravbergskogen.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,5 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,5 centimeter lang og snaut 2,7 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten av denne lakken er vekkslitt. På høyre side av bladet er smedens merke, «B. BJØLSETH», innstemplet. 

Skaftet er lagd av ufarget bjørk, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile, som skulle hindre at øksehodet løsnet fra skaftet under arbeidet. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. 

Økseprofilen har nummer 110 på «Merkekart for Glommen 1955», trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, side 232-233. Redskapet ble brukt til merking av fløtingstømmer som var innmålt til Borregaard-selskapet Gravbergskogen.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Blinkeøks – brukt under merking av trær som skulle avvirkes kommende høst- og vintersesong. Blinkeøksa var et viktig element i skogbehandlingsregimer der man foretok selektive hogster – enten plukkhogster, der det var bare utvalgte dimensjoner av utvalgte treslag som skulle felles, eller bledning, suksessiv utplukking av enkelttrær etter vurderinger av hogstmodenhet og av fristillingseffekter på omkringstående ungskog. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 13,5 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,5 centimeter lang og snaut 2,7 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot buksida. Nederst på bladet er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 2,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som omrisset av en blåklokkeblomst. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen gav avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er lakkert med gullfarget lakk, men mesteparten av denne lakken er vekkslitt. På høyre side av bladet er smedens merke, «B. BJØLSETH», innstemplet. 

Skaftet er lagd av ufarget bjørk, og har ei relativt rett utforming, uten skaftknopp. Den fremre skaftenden er kilet med en jernkile, som skulle hindre at øksehodet løsnet fra skaftet under arbeidet. På venstre side av skaftet er eierfirmaets navn, «GRAVBERGSSKOVEN», påsvidd med svijernsstempel. 

Økseprofilen har nummer 110 på «Merkekart for Glommen 1955», trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, side 232-233. Redskapet ble brukt til merking av fløtingstømmer som var innmålt til Borregaard-selskapet Gravbergskogen.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to