• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er snaut 12,2 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som en ring med en pilformet «utvekst» på undersida. Blant fløterne gikk dette merket under betegnelsen «dasslokket», antakelig fordi det minte oom den ovale åpningen med en liten utsparing for penis som fantes i setene på mange utedoer. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på bladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. Smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", er innstemplet på høyre side av bladet. 

Skaftet, som er fabrikkprodusert, er lagd av ufarget hickory eller ask, og har ei forholdsvis rett utforming. For at skaft og blad skal sitte godt ihop, er skaftet kilet både med trekile og jernkile. Skaftet har ingen merker eller inskripsjoner som kan fortelle om eierfirmaets navn eller merkenummer. 

Merkeprofilen finnes imidlertid på "Merkekart for Glommen 1955", trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, s. 232-233. Merket har nummer 145 i merkefortegnelsen, og øksa har vært brukt til å merke fløtingstømmer som var innmålt for The Kellner Partington Paper Pulp Co. Lim. - i ettertid bedre kjent som Borregaard.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er snaut 12,2 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som en ring med en pilformet «utvekst» på undersida. Blant fløterne gikk dette merket under betegnelsen «dasslokket», antakelig fordi det minte oom den ovale åpningen med en liten utsparing for penis som fantes i setene på mange utedoer. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på bladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. Smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", er innstemplet på høyre side av bladet. 

Skaftet, som er fabrikkprodusert, er lagd av ufarget hickory eller ask, og har ei forholdsvis rett utforming. For at skaft og blad skal sitte godt ihop, er skaftet kilet både med trekile og jernkile. Skaftet har ingen merker eller inskripsjoner som kan fortelle om eierfirmaets navn eller merkenummer. 

Merkeprofilen finnes imidlertid på "Merkekart for Glommen 1955", trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, s. 232-233. Merket har nummer 145 i merkefortegnelsen, og øksa har vært brukt til å merke fløtingstømmer som var innmålt for The Kellner Partington Paper Pulp Co. Lim. - i ettertid bedre kjent som Borregaard.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er snaut 12,2 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,3 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er formet som en ring med en pilformet «utvekst» på undersida. Blant fløterne gikk dette merket under betegnelsen «dasslokket», antakelig fordi det minte oom den ovale åpningen med en liten utsparing for penis som fantes i setene på mange utedoer. Over den nevnte "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på bladet. Denne åpningen tjente som avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. Smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", er innstemplet på høyre side av bladet. 

Skaftet, som er fabrikkprodusert, er lagd av ufarget hickory eller ask, og har ei forholdsvis rett utforming. For at skaft og blad skal sitte godt ihop, er skaftet kilet både med trekile og jernkile. Skaftet har ingen merker eller inskripsjoner som kan fortelle om eierfirmaets navn eller merkenummer. 

Merkeprofilen finnes imidlertid på "Merkekart for Glommen 1955", trykt i Julius Nygaards Skogalmanakk 1956, s. 232-233. Merket har nummer 145 i merkefortegnelsen, og øksa har vært brukt til å merke fløtingstømmer som var innmålt for The Kellner Partington Paper Pulp Co. Lim. - i ettertid bedre kjent som Borregaard.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to