• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 12,6 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og som lag 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,8 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er rektangulær, men med et rektangulært innsnitt på den ene langsida. Over denne "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen skulle gi avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. På høyre side av bladet er smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", innstemplet. 

Skaftet er fabrikkprodusert. Det er lagd av hickory, og har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. For å få skaft og blad til å sitte godt sammen er den fremre enden av skaftet kilet med en trekile. På venstre side av øksebladet er eierfirmaets navn "And. H. Kiær" og merkenummeret "34" innsvidd med sviapparat.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 12,6 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og som lag 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,8 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er rektangulær, men med et rektangulært innsnitt på den ene langsida. Over denne "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen skulle gi avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. På høyre side av bladet er smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", innstemplet. 

Skaftet er fabrikkprodusert. Det er lagd av hickory, og har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. For å få skaft og blad til å sitte godt sammen er den fremre enden av skaftet kilet med en trekile. På venstre side av øksebladet er eierfirmaets navn "And. H. Kiær" og merkenummeret "34" innsvidd med sviapparat.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 12,6 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og som lag 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,8 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er rektangulær, men med et rektangulært innsnitt på den ene langsida. Over denne "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen skulle gi avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. På høyre side av bladet er smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", innstemplet. 

Skaftet er fabrikkprodusert. Det er lagd av hickory, og har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. For å få skaft og blad til å sitte godt sammen er den fremre enden av skaftet kilet med en trekile. På venstre side av øksebladet er eierfirmaets navn "And. H. Kiær" og merkenummeret "34" innsvidd med sviapparat.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 12,6 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 7,6 centimeter lang og som lag 2,5 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. Her er det en U-formet utsparing i godset, og til endene av «beina» på denne U-formen er det påsveiset en 3,8 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Merkeprofilen er rektangulær, men med et rektangulært innsnitt på den ene langsida. Over denne "skoen" er det en tilnærmet halvsirkelformet åpning i godset på øksebladet. Denne åpningen skulle gi avløp for flis som ble slått løs under merkinga. Øksebladet er svartlakkert. På høyre side av bladet er smedens merke, "O. KNUDSEN MJØNDALEN", innstemplet. 

Skaftet er fabrikkprodusert. Det er lagd av hickory, og har ei forholdsvis rett utforming, uten skaftknopp. For å få skaft og blad til å sitte godt sammen er den fremre enden av skaftet kilet med en trekile. På venstre side av øksebladet er eierfirmaets navn "And. H. Kiær" og merkenummeret "34" innsvidd med sviapparat.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to