• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 12,4 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er drøyt 7,3 centimeter lang og 2,4 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot skaftbuken. Nederst på øksebladet er en U-formet utsparing, og til endestengene her (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») er det påsveiset en 3,5 centimeter høy stålsko med fasslipt, profilert egg. Dette kryssformete symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet er, med unntak av de fasslipte eggene, svartlakkert. Denne øksa er stemplet «O. KNUDSEN MJØNDALEN» på venstre bladside.

Redskapet har et 60 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft av ask eller hicory. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en jernkile, som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Rester av grønn maling er sannsynligvis fra den periode da Glommens Tømmermaaling eksperimenterte med fargemerking av fløtingsvirke, men beholdt øksemerkene i tilfelle malinga skulle bli vekkslitt mens stokkene fløt den lange vegen nedover vassdraget.

Merkeprofilen på denne øksa var en av to som ble brukt ved innkjøp av tømmer til trelastbedriften Henry Johansen Lumber Co. A/S.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 12,4 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er drøyt 7,3 centimeter lang og 2,4 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot skaftbuken. Nederst på øksebladet er en U-formet utsparing, og til endestengene her (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») er det påsveiset en 3,5 centimeter høy stålsko med fasslipt, profilert egg. Dette kryssformete symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet er, med unntak av de fasslipte eggene, svartlakkert. Denne øksa er stemplet «O. KNUDSEN MJØNDALEN» på venstre bladside.

Redskapet har et 60 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft av ask eller hicory. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en jernkile, som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Rester av grønn maling er sannsynligvis fra den periode da Glommens Tømmermaaling eksperimenterte med fargemerking av fløtingsvirke, men beholdt øksemerkene i tilfelle malinga skulle bli vekkslitt mens stokkene fløt den lange vegen nedover vassdraget.

Merkeprofilen på denne øksa var en av to som ble brukt ved innkjøp av tømmer til trelastbedriften Henry Johansen Lumber Co. A/S.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 12,4 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er drøyt 7,3 centimeter lang og 2,4 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot skaftbuken. Nederst på øksebladet er en U-formet utsparing, og til endestengene her (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») er det påsveiset en 3,5 centimeter høy stålsko med fasslipt, profilert egg. Dette kryssformete symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet er, med unntak av de fasslipte eggene, svartlakkert. Denne øksa er stemplet «O. KNUDSEN MJØNDALEN» på venstre bladside.

Redskapet har et 60 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft av ask eller hicory. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en jernkile, som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Rester av grønn maling er sannsynligvis fra den periode da Glommens Tømmermaaling eksperimenterte med fargemerking av fløtingsvirke, men beholdt øksemerkene i tilfelle malinga skulle bli vekkslitt mens stokkene fløt den lange vegen nedover vassdraget.

Merkeprofilen på denne øksa var en av to som ble brukt ved innkjøp av tømmer til trelastbedriften Henry Johansen Lumber Co. A/S.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to