• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 12,9 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er drøyt 6,9 centimeter lang og 2,4 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot skaftbuken. Nederst på øksebladet er en U-formet utsparing, og til endestengene her (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») er det sveiset en ciorka 3,8 centimeter høy stålsko med fasslipt, profilert egg. Eggprofilen minner om omrisset av et fat med to føtter. Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet har, med unntak av de fasslipte eggene, vært svartlakkert, men mesteparten av denne overflatebehandlinga er vekkslitt. Denne øksa mangler smedstempel, men den er umiskjennelig et av produktene etter smeden Oddmund Knudsen (1900-1983) i Mjøndalen i Nedre Eiker.

Redskapet har et drøyt 59 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft av ask eller hicory. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en kraftig jernkile, som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. 

Dette øksemerket ble innslått på tømmer som ble annammet på vegne av Greaker Cellulosefabrik, som lå i tidligere Tune kommune, nå Sarpsborg i Østfold. Fabrikken ble reit i perioden 1905-1907, den første tida med cellulose som produkt. I 1950-åra begynte Greaker også å produsere papir.
Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Skaftet er av ubehandlet hickory. Øksa er svartmalt og virker ubrukt. Øksa har tilhørt A/S Greaker Ind. og har nr. 46 i merkekart for Glomma (Skogalmanakk 1956). Se SJF.06222, samme merke, men er snudd 90 grader i forhold til foregående øks.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er 12,9 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er drøyt 6,9 centimeter lang og 2,4 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakken mot skaftbuken. Nederst på øksebladet er en U-formet utsparing, og til endestengene her (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») er det sveiset en ciorka 3,8 centimeter høy stålsko med fasslipt, profilert egg. Eggprofilen minner om omrisset av et fat med to føtter. Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet har, med unntak av de fasslipte eggene, vært svartlakkert, men mesteparten av denne overflatebehandlinga er vekkslitt. Denne øksa mangler smedstempel, men den er umiskjennelig et av produktene etter smeden Oddmund Knudsen (1900-1983) i Mjøndalen i Nedre Eiker.

Redskapet har et drøyt 59 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft av ask eller hicory. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en kraftig jernkile, som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. 

Dette øksemerket ble innslått på tømmer som ble annammet på vegne av Greaker Cellulosefabrik, som lå i tidligere Tune kommune, nå Sarpsborg i Østfold. Fabrikken ble reit i perioden 1905-1907, den første tida med cellulose som produkt. I 1950-åra begynte Greaker også å produsere papir.
Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».

Skaftet er av ubehandlet hickory. Øksa er svartmalt og virker ubrukt. Øksa har tilhørt A/S Greaker Ind. og har nr. 46 i merkekart for Glomma (Skogalmanakk 1956). Se SJF.06222, samme merke, men er snudd 90 grader i forhold til foregående øks.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to