• Øks – brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 14,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,7 centimeter lang og om lag 2,8 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – er forholdsvis rette. Nederst på høyre side av øksebladet er det utsmidd en profilert, snaut 3 centimeter høy «stålsko» med fasslipt egg. Eggprofilen er formet som omrisset av en noe avrundet «K». Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet har vært innsatt med gullfarget lakk. På høyre side (sett i øksebrukerens perspektiv) finner vi smedstempelet «O. HERAMB ELVERUM». Otto Heramb (1872-1927) drev mekanisk verksted i Elverum.

Øksa har et 61 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft (sannsynligvis hickory) som er overflatebehandlet med rasp. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile og en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. En trekile som er slått inn mellom fremre del av skaftryggen og øksenakken skulle også bidra til at øksehodet satt godt. Begge sider av økseskaftet er merket «O. KVÆRNES JUN.» ved hjelp av et svijernstempel. Dette var navnet på tømmerkjøperen som fikk fløtingsvirket sitt merket med denne øksa.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks – brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 14,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,7 centimeter lang og om lag 2,8 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – er forholdsvis rette. Nederst på høyre side av øksebladet er det utsmidd en profilert, snaut 3 centimeter høy «stålsko» med fasslipt egg. Eggprofilen er formet som omrisset av en noe avrundet «K». Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet har vært innsatt med gullfarget lakk. På høyre side (sett i øksebrukerens perspektiv) finner vi smedstempelet «O. HERAMB ELVERUM». Otto Heramb (1872-1927) drev mekanisk verksted i Elverum.

Øksa har et 61 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft (sannsynligvis hickory) som er overflatebehandlet med rasp. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile og en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. En trekile som er slått inn mellom fremre del av skaftryggen og øksenakken skulle også bidra til at øksehodet satt godt. Begge sider av økseskaftet er merket «O. KVÆRNES JUN.» ved hjelp av et svijernstempel. Dette var navnet på tømmerkjøperen som fikk fløtingsvirket sitt merket med denne øksa.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks – brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 14,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,7 centimeter lang og om lag 2,8 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – er forholdsvis rette. Nederst på høyre side av øksebladet er det utsmidd en profilert, snaut 3 centimeter høy «stålsko» med fasslipt egg. Eggprofilen er formet som omrisset av en noe avrundet «K». Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet har vært innsatt med gullfarget lakk. På høyre side (sett i øksebrukerens perspektiv) finner vi smedstempelet «O. HERAMB ELVERUM». Otto Heramb (1872-1927) drev mekanisk verksted i Elverum.

Øksa har et 61 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft (sannsynligvis hickory) som er overflatebehandlet med rasp. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile og en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. En trekile som er slått inn mellom fremre del av skaftryggen og øksenakken skulle også bidra til at øksehodet satt godt. Begge sider av økseskaftet er merket «O. KVÆRNES JUN.» ved hjelp av et svijernstempel. Dette var navnet på tømmerkjøperen som fikk fløtingsvirket sitt merket med denne øksa.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks – brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier – fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 14,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,7 centimeter lang og om lag 2,8 centimeter bred. «Kjakene» – sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – er forholdsvis rette. Nederst på høyre side av øksebladet er det utsmidd en profilert, snaut 3 centimeter høy «stålsko» med fasslipt egg. Eggprofilen er formet som omrisset av en noe avrundet «K». Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. Øksehodet har vært innsatt med gullfarget lakk. På høyre side (sett i øksebrukerens perspektiv) finner vi smedstempelet «O. HERAMB ELVERUM». Otto Heramb (1872-1927) drev mekanisk verksted i Elverum.

Øksa har et 61 centimeter langt og forholdsvis rett treskaft (sannsynligvis hickory) som er overflatebehandlet med rasp. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile og en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. En trekile som er slått inn mellom fremre del av skaftryggen og øksenakken skulle også bidra til at øksehodet satt godt. Begge sider av økseskaftet er merket «O. KVÆRNES JUN.» ved hjelp av et svijernstempel. Dette var navnet på tømmerkjøperen som fikk fløtingsvirket sitt merket med denne øksa.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to