• Øks - lagd med sikte på merking av fløtingsvirke i forbindelse med annamming ved vassdrag der det skulle drives fram tømmer til mange ulike kjøpere ved sams fløting. Øksehodet eller bladet (den smidde delen) er 13,4 centimeter høyt fra eggen til nakken. Nakkepartiet er rundt og er ikke stålsatt slik at det kunne brukes som hammer. Øksenakken er 8,0 centimeter lang og 2,5 centimeter bred (bakerst). Den nedre delen av øksebladet er splittet i to deler med kantstenger (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») av stål. Til disse er det det fastsveiset en sentrert 4,1 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Denne eggen ble slått inn i tømmerstokkenes yteved etter hvert som det ble målt av annammerne, og symbolene den etterlot seg fungerte som adressemerker inntil tømmeret var sortert for levering til ulike kjøpere ved lensene nederst i vassdraget. Den høyre sida av bladet (i økesbrukerens perspektiv), er stemplet «BLYBERG SAG», som er navet til tømmerkjøperen som fikk merket tømmeret sitt med denne øksa. Under dette navnet finner vi smedstempelet - «O. KNUDSEN MJØNDALEN». Øksehodet er svartlakkert.

Denne øksa har et snaut 50 centimeter langt skaft av bjørkevirke. Skaftet er massepropdusert og noenlunde rett i formen. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden (ved skjeftinga) - mer rundovalt mot den bakre enden. Den fremre enden er utstyrt med en trekile, som skulle forebygge at øksehodet løsnet fra skaftet under bruk. Øksa har rester av kvae flere stede på skaftet. Merket er på merkekart for Drammensvasdragets fellesfløtningsforening 1954 nr. 5: Blyberg Sag og Høvleri.  Denne virksomheten hadde tilhold på Jevnaker i Oppland.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - lagd med sikte på merking av fløtingsvirke i forbindelse med annamming ved vassdrag der det skulle drives fram tømmer til mange ulike kjøpere ved sams fløting. Øksehodet eller bladet (den smidde delen) er 13,4 centimeter høyt fra eggen til nakken. Nakkepartiet er rundt og er ikke stålsatt slik at det kunne brukes som hammer. Øksenakken er 8,0 centimeter lang og 2,5 centimeter bred (bakerst). Den nedre delen av øksebladet er splittet i to deler med kantstenger (Knudsen-smedene kalte dem «stabler») av stål. Til disse er det det fastsveiset en sentrert 4,1 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. Denne eggen ble slått inn i tømmerstokkenes yteved etter hvert som det ble målt av annammerne, og symbolene den etterlot seg fungerte som adressemerker inntil tømmeret var sortert for levering til ulike kjøpere ved lensene nederst i vassdraget. Den høyre sida av bladet (i økesbrukerens perspektiv), er stemplet «BLYBERG SAG», som er navet til tømmerkjøperen som fikk merket tømmeret sitt med denne øksa. Under dette navnet finner vi smedstempelet - «O. KNUDSEN MJØNDALEN». Øksehodet er svartlakkert.

Denne øksa har et snaut 50 centimeter langt skaft av bjørkevirke. Skaftet er massepropdusert og noenlunde rett i formen. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden (ved skjeftinga) - mer rundovalt mot den bakre enden. Den fremre enden er utstyrt med en trekile, som skulle forebygge at øksehodet løsnet fra skaftet under bruk. Øksa har rester av kvae flere stede på skaftet. Merket er på merkekart for Drammensvasdragets fellesfløtningsforening 1954 nr. 5: Blyberg Sag og Høvleri.  Denne virksomheten hadde tilhold på Jevnaker i Oppland.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to