• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 18,5 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 5,2 og 5,3 centimeter høye i ytterkant. Merkeprofilen er halvmåneformet. Bokstavene «JS», som sannsynligvis var initialene til smeden, er innstemplet på øksehodet. 

Denne øksa har et drøyt 49 centimeter langt rett hickoryskaft. Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «rundovalt». Den fremre skaftenden er det innslått en trekilesom skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Den fremre delen av skaftet har en sprekkskade som er reparert med tjæreband, muligens med en innlagt "spjelk". På den ene skaftsida har noen skrevet «Tinnfoss» med grov, svart tusjpenn. Numedalslågens Fellesfløtningsforening bekrefter at denne økseprofilen ble påslått tømmer som ble innkjøpt til Tinfos Papirfabrik ved Notodden i Telemark (merke nr. 27).  Denne bedriften var i virksomhet fra 1872 til 1972.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».


Øksa har skaft av ubehandlet ask eller hickory. Skaftet er brukket og reparert med svart isolasjonsband. Merket er nr 27 på merkekart 1960 for Numedalslågens Fellesfløtningsforening.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 18,5 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 5,2 og 5,3 centimeter høye i ytterkant. Merkeprofilen er halvmåneformet. Bokstavene «JS», som sannsynligvis var initialene til smeden, er innstemplet på øksehodet. 

Denne øksa har et drøyt 49 centimeter langt rett hickoryskaft. Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «rundovalt». Den fremre skaftenden er det innslått en trekilesom skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. Den fremre delen av skaftet har en sprekkskade som er reparert med tjæreband, muligens med en innlagt "spjelk". På den ene skaftsida har noen skrevet «Tinnfoss» med grov, svart tusjpenn. Numedalslågens Fellesfløtningsforening bekrefter at denne økseprofilen ble påslått tømmer som ble innkjøpt til Tinfos Papirfabrik ved Notodden i Telemark (merke nr. 27).  Denne bedriften var i virksomhet fra 1872 til 1972.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».


Øksa har skaft av ubehandlet ask eller hickory. Skaftet er brukket og reparert med svart isolasjonsband. Merket er nr 27 på merkekart 1960 for Numedalslågens Fellesfløtningsforening.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to