• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 16,9 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 3,3 og 3,5 centimeter høye i ytterkant. Merkeprofilen er trefliket og gikk under navnet «saksa». Øksa bærer stempelet «ARILD RAAEN BANGSUND». Raaen skal i perioden 1930-1965 ha levert cirka 9 000 merkeøkser til kunder over hele landet. Den smidde delen av redskapet har, med unntak av de fasslipte eggene, vært svartlakkert. 

Denne øksa har et snaut 53 centimeter langt rett bjørkeskaft. Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «rundovalt». Den fremre skaftenden er det innslått en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. På den ene skaftsida har noen skrevet «UNION» med tusjpenn og navnet «"Saksa" for furu» med svipenn på den ene sida av skaftet og «a/s Union Tømmerkompani Skien» med svipenn på den andre. Dette indikerer at dette øksemerket ble påslått furuslip som ble innkjøpt til treforedlingsbedriften Union Co i Skien. 

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 16,9 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 3,3 og 3,5 centimeter høye i ytterkant. Merkeprofilen er trefliket og gikk under navnet «saksa». Øksa bærer stempelet «ARILD RAAEN BANGSUND». Raaen skal i perioden 1930-1965 ha levert cirka 9 000 merkeøkser til kunder over hele landet. Den smidde delen av redskapet har, med unntak av de fasslipte eggene, vært svartlakkert. 

Denne øksa har et snaut 53 centimeter langt rett bjørkeskaft. Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «rundovalt». Den fremre skaftenden er det innslått en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. På den ene skaftsida har noen skrevet «UNION» med tusjpenn og navnet «"Saksa" for furu» med svipenn på den ene sida av skaftet og «a/s Union Tømmerkompani Skien» med svipenn på den andre. Dette indikerer at dette øksemerket ble påslått furuslip som ble innkjøpt til treforedlingsbedriften Union Co i Skien. 

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to