• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 18,5 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 4,9 centimeter høye i ytterkant.  Den ene av de to profilerte eggene etterlot seg et merke som minte om bokstaven B da det ble slått inn i fløtingsvirket, den andre minte om omrisset av en hattsopp. Øksa har ikke noe smedstempel, men modellen er den som Arild Raaen fra Bangsund i Namdalen leverte til mange norske fløtingsvassdrag.  Den smidde delen av denne gjenstanden later til å ha vært demontert for rustbehandling etter at den ble overlatt til museet.

Denne øksa har et drøyt 57 centimeter langt rett bjørkeskaft. Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover er skaftet «flatovalt». I den fremre skaftenden er det innslått en jernkile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. På den ene skaftsida har noen skrevet «Thorstrand sagbruk» med grov, svart tusjpenn. Thorstrand Sagbruk og Høvler lå i bydelen med samme navn i Larvik. Omkring 1960 hadde denne bedriften et årlig tømmerforbruk på cirka 5 000 kubikkmeter. 

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
Øksa har skaft av ubehandlet bjørk. det er ikke noe smedstenpel på øksa. Merke er nr 26 på merkekart 1960 for Numedalslågens Fellesfløtningsforening. Øksa har tilhørt Lågen Tømmermåling, Larvik.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to