• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Dette er en tveegget modell, med en sentral del som omslutter «øyet» eller «vedarommet» (skafthullet) og blad med utsmidde «stålsko» med profilerte, fasslipte egger i begge ender. Disse er smidd på hver sin side av øksas sentralakse, noe som må ha gjort redskapet noenlunde godt balansert i handa til brukeren. Øksehodet (den smidde delen) er 16,4 centimeter høyt fra egg til egg. «Merkeskoene» på denne øksa er cirka 4,4 centimeter høye i ytterkant. Den er formet som omrisset av et 2-tall. Øksehodet har ingen stempler eller andre signaturer som kan fortelle hvem som har smidd den eller hvor den er produsert. Denne delen av øksa, og en tilstøtende del av skaftet, er innsatt med signalrød lakk, antakelig med henblikk på at redskapet skulle være lett å få øye på dersom tømmermåleren slengte det fra seg på marka.

Denne øksa har et snaut 48 centimeter langt rett treskaft (ask). Skaftet er bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden. Videre bakover har skaftet et mer rundovalt tverrsnitt. Det er tynnest cirka 16-17 centimeter bak den fremre endeflata, men tiltar i tjukkelse derfra og bakover. Den fremre skaftenden er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. I den bakre enden er det et gjennombrutt hull, antakelig for oppheng. Skaftet har en del mørke kvaeflekker.

Ifølge merkekart for Nidarå Fellesfløtningsforening for 1955 har denne øksa vært brukt på fløtingsvirke som ble innkjøpt til Hunsfos fabrikker i Vennesla i Vest-Agder (jfr. merke nr. 63). Denne bedriften var i drift i perioden 1873-2011.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to