• Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Kurven består av to deler, en kurv og et lokk. Denne kurven er laget av bjørketæger og har en oval form, og har hank, fot og lokk. 
Bunnen er oval og spiralformet, og bundet i konturteknikk. Kurvens sider heller utover og får en avrundet form mot toppen. 

Kurvens side er også bundet i konturteknikk og har et regelmessig sikksakkmønster. I øvre halvdel av kurven er det fire gjennombrutte felter med kryssmønster. Mellom hver runde er det tre omganger med konturteknikk. På toppen av kurvsiden buer den innover, og åpningen på lokket er litt mindre enn bunnen. 

Det er en fals i kurvens avslutning. Falsens funksjon er å holde lokket på plass. 

Kurvens hank er festet eller isydd på gjenstandens ytterside. Hanken består av en kløyvd stake som er viklet med tæger. Denne dimensjoneres med høvel og kniv i rå tilstand. Den er bøyd og holdt i spenn til den er så tørr at den beholder formen. På endene er det lagd et lite hode for at emnet ikke skal gli ut av festestingene. Oversiden av hanken er viklet over en støttetåg med regelmessige mellomrom. 

Kurvens fot har et gjennombrutt kryssmønster, og fire omganger med binding i konturteknikk. Foten er flettet til kurvens bunn, ved at det er lagt en innleggståg til å feste foten i. Nederst på kurvens fot er det en tykk tåg som gjør foten slitesterk og stødig. 

Lokket har en oval form, og dette er også bundet med konturteknikk. Bærehanken består av en bøyd halvkløvning av bjørk omsurret med tæger. 

I landdistriktene var sendingskurvene blant de vanligste kurver. De ble brukt til å bære føring. Det var den maten gjestene bar med seg til bryllup, gravferd eller andre høytidelige sammenkomster. Ofte ble et vevd teppe eller en duk lagt over kurven og festet med forseggjorte bånd. Sendingskurvene kunne være et av gårdens statussymbolder, ettersom de ble vist frem for mange mennesker. (Munksgaard 1980:67-68).

Det er en del løs tæger som ligger i kurven.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Kurv

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to