• Skyveklave for diametermåling og volumberegning tømmer, altså en såkalt «kubikklave». Redskapet er lagd av stål. Det har en 46,0 centimeter lang, rett linjal med rektangulært tverrsnitt (3,0 X 0,4 centimeter). I den ene enden er det påtappet en rettvinklet 16,4 centimeter lang klavearm (målt langs innersida, 20,3 centimeter utvendig) som smalner noe mot ytterenden. Klaven har også en bevegelig arm med samme lengde og samme vinkling i forhold til linjalaksen. Denne armen er smidd sammen med en fal, ei hylse som omslutter klavelinjalen og tjener som handtak når den bevegelige klavearmen skal posisjoneres under målingsarbeidet. Handtaksdelen er påsydd et svart tekstiltrekk, antakelig for å gjøre bruken av redskapet mindre ubekvem i ekstremt kaldt vær. I ytterenden av klavelinjalen er det påskrudd et jernbeslag som hindrer handtakshylsa fra å løsne. Her finnes også et rektangulært handtakshull. På den ene sida av ståldekselet på handtaket er romertallene X, XI, XII, XIII og XIV innstemplet. På den andre sida finner vi tallrekka XV, XVI, XVII, XVII, XIX og XX. Disse tallene refererer antakelig til relevante lengdemål på tømmerstokker, oppgitt i halvmetere. Ved å sammenholde disse tallene med tallrekker på klavelinjalens langsider kunne man lese av stokkvolumene, målt i liter. Kanten av ene flatsida har også en diameterskala i centimeter. Denne klavenn er konstruert for tømmer med diametere på opptil 30 centimeter. Alle mål avleses ved den bevegelige klavearmens innerkant. Ved bruk av diameterklave sparte tømmermålerne mye kontorarbeid med volumberegninger med utgangspunkt i lengde- og midtmål. Produsentens stempel er plassert på en av klavelinjalens ytterender.

Klaven er tung og massiv i forhold til sin størrelse. Den har en fast og en bevegelig målearm. Det er sydd et svart skinnstykke til å holde i rundt den bevegelige armens hylse. Foran hylsa har denne armen halvmeterinndeling fra 10 til 14 hm på den ene siden og fra 15 til 20 hm på den andre. Angivelsene står med romertall. På målelinjalen ene side er det cm-skala fra 0 til 30 cm. På begge sider av linjalen er det volumangivelser i antall liter.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Måleklave

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to