• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne øksa har et hode som er snaut 13,8 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 8,3 centimeter lang og om lag 2,2 centimeter bred (bakerst). «Kjakene» - sideveggene rundt «øyet» (skafthullet) – smalner fra nakkepartiet mot den nedre delen av bladet. På høyre side (sett i øksebrukerens perspektiv) av bladets nedre del er det utsmidd en cirka 3,4 centimeter høy fasslipt, profilegget «sko». Eggprofilen kan minne om omrisset av ei tobakkspipe. Et nesten identisk merke er gjengitt på Glomma fellesfløtingsforenings merkekart for 1960, der det er knyttet til tømmerkjøperen J. Bugge. Dette symbolet ble altså slått inn i yteveden på fløtingstømmeret, som tegn på hvem som eide stokkene. På høyre side (sett i øksebrukerens perspektiv), like under nakkepartiet, finner vi smedstempelet «HERAMB  ELVERUM».

Opprinnelig registreringstekst:
«Merkeøksa er smidd av Otto Heramb, Elverum. Merket tilhører Nidarå Tømmersalslag, Nidarå Fellesfløting nr. 46. Merkekart 1942. (Merkekart 1932 tilhører det Hans Sønderland).»
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to