• Modellen er utført av ubehandlet gran. Alle deler som på originalen er av stål eller jern er rødmalt. Mosemaskinen består av to parallelle tømmerbruer som ligger i strømretningen. De hviler på stålpontonger, og holdes sammen i hver ende av en tverrbru av jern. Tømmeret ble ført inn på langsomtstrømmende vann under tverrbruene på tvers til den bakerste tverrbrua. Slik flyter det inn i mosekammeret, hvor det legger seg mot loddrette nedfellebare jernbjelker under den ytterste brua. Når tilstrekkelig med tømmer er kommet inn, felles tilsvarende bein på den midtre brua, som da befinner seg i den øvre enden av mosekammeret ned, Denne enheten har fire hjul og går på skinner på de parallelle fløtegangene som omgir mosekammeret. Ved hjelp av en vinsj med elektromotor i maskinhuset som befant seg i ytterkant av anlegget ble den midtre brue kjørt mot den ytre, slik at den kunne presse ihop mellomliggende fløtingsvirke. På modellen drives tverrbrua av en sveiveanordning. Ca. 6-7 m fra den nedre tverrbrua blir den bevegelige brua stanset, og en slår ståltrosser rundt den sammenpressede tømmerhaugen ( 20 - 30 tylvter ). Når mosen er ferdig, blir stoppbjelkene hevet slik at mosen kan skyves ut under tverrbrua. Modellen er utført i 1/50 størrelse. 

Den første mosemaskinen av denne typen ble konstruert av reparatør Arnt Svartdal i 1901.

Under samlingsrevisjonsarbeidet vinteren 2022 ble denne gjenstanden funnet i museets skogbruksmagasin samme med et stativ, som ikke er beskrevet i forbindelse med aksesjonen. Stativet er er rektangulært, 118,5 centimeter langt og 56,5 centimeter høyt. Det har fire 48 centimeter hlye hjørnestolper, lagd av materialer med tverrsnitt 6 X 6 centimeter. I disse stolpene er det inntappet sarger i to plan, det ene 7-12 centimeter og 42-48 centimeter over underlaget (standflata/golvet). På det nederste av disse planene er det montert ei limt, glatthøvlet treplate som er 2 centimeter tjukk. Den er festet på "sin" sarg ved hjelp av klosser som er påskrudd fra undersida, og som har endeflater som griper inn i spor på innsida av sargene. Liknende spor på de øvre sargene kan tyde på at det også der har vært ei slik plate. Vi er usikre på om dette kan ha vært en slags utstillingsbenk for den mosemaskinmodellen som er beskrevet i aksesjonsprotokollen og i teksten ovenfor, eller om modellen bare er lagret på dette stativet fordi den lå skjermet der. Vi har ikke kunnet finne noen museumssignatur på stativet.   CN/BB
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Modell

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to