• Modell av såkalt roflåte. Modellen er om lag 97 centimeter lang og 30 centimeter bred. Materialet i roflåten er ubehandlet gran. Den består av fem stokker som er festet sammen ved hjelp av to tverrgående halvkløvninger med treplugger. Flåten er spisset av foran og tverr i akterenden. Litt framfor midten er det tappet ned to keiper en på hver side. De er laget av bjørk. Årene er om lag 53,5 centimeter lange. De er laget av furu. Flåten hull etter en rostol, men denne mangler. Litt bakenfor keipene er det spikret fast et tverrtre til å spenne imot med føttene når en rodde. I spissen på flåten er det tredd en vidjestump gjennom to hull. Bakerst på flåten er det en liten rest av en vidje som er festet i en treplugg. Slike roflåter har vært brukt under fløting.

På flåten er det festet en støvete etikett med to tegnestifter. Den forteller at modellen er fra det som da het Norges Landbrukshøiskoles skogbruksavdeling, og at det er en «Model af roflaate».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Modell

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to