• Øks - lagd med sikte på merking av fløtingsvirke i forbindelse med annamming ved vassdrag der det skulle drives fram tømmer til mange ulike kjøpere ved sams fløting. Øksehodet eller bladet (den smidde delen) er 16,4 centimeter høyt fra eggen til nakkeflata. Nakkepartiet er 9,4 centimeter langt og 3,2 centimeter bredt bakerst og 2,8 centimeter bredt foran. Nederst på den høyre sida av bladet (sett i øksebrukerens perspektiv) er det utsmidd en «sko» med profilert, fasslipt egg. Denne eggen ble slått inn i tømmerstokkenes yteved etter hvert som de ble målt av annammerne, og symbolet den etterlot seg fungerte som adressemerke inntil tømmeret var sortert for levering til ulike kjøpere ved lensene nederst i vassdraget. «Merkeskoen» på denne øksa er 4,3 - 5,5 centimeter høy. Merkeprofilen minner om omrisset av et dyr, for eksempel en stilisert hest eller hund.  Ifølge Christiania Tømmerdirektions merkekart for 1889 ble dette øksemerket da brukt til å merke tømmer for selskapet Thorne & Co. På merketkartet for Glomma 1906 var det samme merket knyttet til Sætrens Skov. I 1930 var det treforedlingsbedrifte Hunsfos Fabriker som brukte dette merket.

Denne øksa har et cirka 69 centimeter langt, handlagd skaft av ubehandlet bjørk. Skaftet er forholdsvis rett. Som økseskaft flest er det smalest i bredderetningen og bredest i høyderetningen i den fremre enden, der øksehodet er påskjeftet. I den fremre enden er det først innslått en trekile, som skulle forebygge at øksehodet løsnet fra skaftet under bruk. En nyere kile mellom skaftveden og godset i øksehodet kan tyde på at denne øksa er skjeftet på nytt etter at den kom til museet.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
  • Øks - lagd med sikte på merking av fløtingsvirke i forbindelse med annamming ved vassdrag der det skulle drives fram tømmer til mange ulike kjøpere ved sams fløting. Øksehodet eller bladet (den smidde delen) er 16,4 centimeter høyt fra eggen til nakkeflata. Nakkepartiet er 9,4 centimeter langt og 3,2 centimeter bredt bakerst og 2,8 centimeter bredt foran. Nederst på den høyre sida av bladet (sett i øksebrukerens perspektiv) er det utsmidd en «sko» med profilert, fasslipt egg. Denne eggen ble slått inn i tømmerstokkenes yteved etter hvert som de ble målt av annammerne, og symbolet den etterlot seg fungerte som adressemerke inntil tømmeret var sortert for levering til ulike kjøpere ved lensene nederst i vassdraget. «Merkeskoen» på denne øksa er 4,3 - 5,5 centimeter høy. Merkeprofilen minner om omrisset av et dyr, for eksempel en stilisert hest eller hund.  Ifølge Christiania Tømmerdirektions merkekart for 1889 ble dette øksemerket da brukt til å merke tømmer for selskapet Thorne & Co. På merketkartet for Glomma 1906 var det samme merket knyttet til Sætrens Skov. I 1930 var det treforedlingsbedrifte Hunsfos Fabriker som brukte dette merket.

Denne øksa har et cirka 69 centimeter langt, handlagd skaft av ubehandlet bjørk. Skaftet er forholdsvis rett. Som økseskaft flest er det smalest i bredderetningen og bredest i høyderetningen i den fremre enden, der øksehodet er påskjeftet. I den fremre enden er det først innslått en trekile, som skulle forebygge at øksehodet løsnet fra skaftet under bruk. En nyere kile mellom skaftveden og godset i øksehodet kan tyde på at denne øksa er skjeftet på nytt etter at den kom til museet.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to