Norderhov prestegård er i dag akurat slik den var i 1716 og er en sjelden bevart bebyggelse fra den tiden. Svenskesua, hvor oberst Løwen satt ved ovnen i lykkelig uvitenhet om at hans siste timer som fri mann var i ferd med å ebbe ut, er uforandret. I veggene sitter det fremdeles blykuler fra nordmennes pistolerskudd gjennom vinduene.Norderhov prestegård er nå museum (Ringerikes Museum).

Kjøreanvisning: Ringerikes museum,Norderhov prestegård, Svenskestua

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to