• Krigsminnesmerke. Kubisk monument (søyle) i prikkhugget, brungrå granitt på grå granittsokkel (Bergan syenitt fra Tjølling) med relieffer hugget inn på sidene. Relieffene viser fallskjermhoppere og flygere i redningsbåt, også dekorert med fugler og bladborder. Flatt steinparti rundt med bronseplaketter med de falnes navn. Dette kom til ifm flyttingen i 1991. Plaketter i bronse.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge
  • Krigsminnesmerke. Kubisk monument (søyle) i prikkhugget, brungrå granitt på grå granittsokkel (Bergan syenitt fra Tjølling) med relieffer hugget inn på sidene. Relieffene viser fallskjermhoppere og flygere i redningsbåt, også dekorert med fugler og bladborder. Flatt steinparti rundt med bronseplaketter med de falnes navn. Dette kom til ifm flyttingen i 1991. Plaketter i bronse.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge
  • Krigsminnesmerke. Kubisk monument (søyle) i prikkhugget, brungrå granitt på grå granittsokkel (Bergan syenitt fra Tjølling) med relieffer hugget inn på sidene. Relieffene viser fallskjermhoppere og flygere i redningsbåt, også dekorert med fugler og bladborder. Flatt steinparti rundt med bronseplaketter med de falnes navn. Dette kom til ifm flyttingen i 1991. Plaketter i bronse.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge

Minnesmerke over flyvåpenets falne 1940-45

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to