• Monumentet, som var opprinnelig plassert på Ornes, ble avduket 18.juli 1950 av generalløytnant Ole Berg. Narvik Gynasiastsamfunn tok initiativet til reising av støtten, og fikk støtte til pengeinnsamlingen av avisene i byen. Narvik kommune ga også økonomisk bidrag. Relieffet er utført av billedhugger Finn Eriksen. Sommeren 1975 ble monumentet flyttet til Veteranplassen ved E6, 2,8 km N for Narvik sentrum. 28. mai 1988 ble den opprinnelige inskripssjonen byttet med en ny. Den ble finansiert ved innsamlede midler fra soldater og befal ved Vaktbataljon II/DKN i 1945 og ved tilskudd fra Forsvarsfondet for Nord-Norge. General Sverre Bratland, som tjenestegjorde som patruljefører på Narvikfronten 1940 i Skolekompaniet, avduket den nye platen 28. mai 1988. Kjøreanvisning: Veteranplassen ligger like ved E6, 2,8 km N for Narvik
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge
  • Monumentet, som var opprinnelig plassert på Ornes, ble avduket 18.juli 1950 av generalløytnant Ole Berg. Narvik Gynasiastsamfunn tok initiativet til reising av støtten, og fikk støtte til pengeinnsamlingen av avisene i byen. Narvik kommune ga også økonomisk bidrag. Relieffet er utført av billedhugger Finn Eriksen. Sommeren 1975 ble monumentet flyttet til Veteranplassen ved E6, 2,8 km N for Narvik sentrum. 28. mai 1988 ble den opprinnelige inskripssjonen byttet med en ny. Den ble finansiert ved innsamlede midler fra soldater og befal ved Vaktbataljon II/DKN i 1945 og ved tilskudd fra Forsvarsfondet for Nord-Norge. General Sverre Bratland, som tjenestegjorde som patruljefører på Narvikfronten 1940 i Skolekompaniet, avduket den nye platen 28. mai 1988. Kjøreanvisning: Veteranplassen ligger like ved E6, 2,8 km N for Narvik
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge

General Fleischer-monumentet

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to