• I april 1959 ble det tatt initiativ til å fjerne den gamle betongstøtten med minneplate over de russiske krigsfangene i Nesheim marka. (Østhasselstrand). Aluminimumsplaten som sto på støtten ble tatt ned og senere satt opp i kapellet på flystasjonen. En ny minnestøtte ble satt opp på samme sted. Denne som er en stor granittstein ble reist av den russiske ambassade med russisk og norsk tekst : <FN> Til minne om de sovjetiske soldater som mistet livet i Norge 1941 - 1945 og som er gravlagt her<FN> Aluminiumsplaten ble nå festet til en treplate som var forsynt med det sovjet-russiske statsvåpen og følgende inskripsjon: <FN> Minneplate fra støtte i Nesheimsmarka hvor 128 av de russiske krigsfanger , som døde under arbeid på Lista flystasjon og nærliggende anlegg under den annen verdenskrig, ble gravlagt. Støtten med plate ble forarbeidet og reist i mai 1945 av gjenlevende russiske krigsfanger. Gravene i Nesheimsmarka ble i april - mai 1951 flyttet til Vanse kirkegård, og hvor ny minnestøtte ble reist<FN>. Kjøreanvisning: Følg ytre veg fra Vanse til Borhaug.(RV 43) Etter ca 3 km tar en til venstre mot Østhasselstrand. Etter ca 100 m ligger minnesmerket på venstre side ca 30 m fra veien.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge

Bauta over omkomne sovjetiske krigsfanger.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to