• Øks av den typen som har vært brukt til å merke tømmer som ble levert ved fløtingsvassdrag for annamming før det skulle slås ut i vannet og fløtes sammen med virke som skulle til mange ulike trelast- og treforedlingsbedrifter.  Øksehodet eller øksebladet (den smidde delen) er 15,1 centimeter høyt fra eggen til nakkepartiet. Øksenakken er 4,3 centimeter lang og 2,5 centimeter bred. Øyet (skafthullet, i enkelte distrikter også kalt «vedarom)» er ovalt, 4,9 centimeter høyt og 1,8 centimeter bredt i fronten, noe videre å bakkant. I godset på den nedre delen av bladet er det en rektangulær åpning (2,9 X 1,3 centimeter), hvor det er tappet inn et profilert eggjern, som sannsunligvis kunne byttes ut med et annet ved behov. Denne komponenten avsluttes i en cirka 3 centimeter høy «stålsko» med fasslipt, profilert egg. Eggprofilen er korsformet, med tre kantete (rektangulære) armer og en halvsirkelformet. Dette merket skal ha vært slått inn i yteveden på tømmer som ble innkjøpt til Greaker Cellulosefabrikk (jfr. merkekart for Glomma 1930) for å gjøre det mulig å skille virke som skulle dit fra tømmer som skulle til andre bedrifter fra sorteringsanleggene i den nedre delen av Glommavassdraget. Med denne øksa skal det også ha fulgt et et eggjern til å merke tømmer for trelasthandler J. N. Jacobsen med. Øksehodet er meket med intitalene «S.F.».

Denne øksa har et 57.7 centimeter langt, rett skaft av bjørk.  Det er kilet med både tre og jern i den fremre enden, og har dessuten foringer av lær både på buk- og ryggsida. Dette skulle redusere faren for at økseholdet skulle falle av under merkearbeidet.


Med denne øksa følger også et eggjern som ble brukt til å merke tømmer for trelasthandler J. N. Jacobsen i Fredrikstad. Dette elementet ble funnet på ei annen hylle i NSMs magasin høsten 2019. Det beskrives slik:

Utskiftbart eggelement til merkeøks. Slike økser ble brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Denne redskapsdelen er smidd på en 8,3 centimeter lang og snaut 1,3 centimeter tjukk stålakse med rektangulært tverrsnitt. Denne aksens største bredde er drøyt 2,8 centimeter. Nedenfor det bredeste punktet er det utsmidd en 3,5 centimeter høy stålsko med profilert, fasslipt egg, som ble slått inn i yteveden på fløtingsvirket. Den øvre delen av stålstykket som bærer merkeskoen smalner mot overenden, der bredden er 2,0 centimeter, og i den øvre enden er det et gjennombrutt hull med diameter på 0,9 centimeter. Denne tappen skulle føres opp i et kont hull på et øksehode, som altså var tilpasset bruk med flere ulike slike merkejern, jfr, SJF.09291 - SJF.09296. Baksida av endetappen er påstemplet bokstavene «C.J.W».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to