• Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 16,0 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,1 centimeter lang og 2,2 centimeter bred. Øksenakken er stålforsterket og følgelig godt egnet som slagredskap. Nederst på den høyre sida av bladet (sett i øksebrukerens perspektiv) er det utsmidd en cirka 3,2 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. På venstre bladside finner vi smedstempelet - «B Ö V» - som tyder på at øksa er fra Bærums verk. 

Denne øksa har et drøyt 47 centimeter langt og forholdsvis rett skaft av ask. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst, med en liten skaftknopp på skaftbuksida aller bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. På merkekart for Glommavassdraget 1953 er dette øksemerket tilskrevet Gressvik Bruk interessentskap og gitt merkenummer 88. På eldre merkekart er det knyttet til firmaet P. Gelertsen & Co.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 16,0 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,1 centimeter lang og 2,2 centimeter bred. Øksenakken er stålforsterket og følgelig godt egnet som slagredskap. Nederst på den høyre sida av bladet (sett i øksebrukerens perspektiv) er det utsmidd en cirka 3,2 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. På venstre bladside finner vi smedstempelet - «B Ö V» - som tyder på at øksa er fra Bærums verk. 

Denne øksa har et drøyt 47 centimeter langt og forholdsvis rett skaft av ask. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst, med en liten skaftknopp på skaftbuksida aller bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. På merkekart for Glommavassdraget 1953 er dette øksemerket tilskrevet Gressvik Bruk interessentskap og gitt merkenummer 88. På eldre merkekart er det knyttet til firmaet P. Gelertsen & Co.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum
 • Øks - brukt til merking av fløtingstømmer i målings- og annammingsprosessen som foregikk langs vassdragene i overgangsfasen mellom vinter og vår, da tømmerstokkene etter måling formelt skiftet eier - fra skogeieren som hadde organisert hogst og framkjøring til sagbruk eller treforedlingsbedrift, som kjøpte tømmeret med sikte på videre bearbeiding til produkter som var salgbare på et større marked. 

Øksehodet (den smidde delen) er cirka 16,0 centimeter høyt fra eggpartiet til nakken. Nakkedelen er 6,1 centimeter lang og 2,2 centimeter bred. Øksenakken er stålforsterket og følgelig godt egnet som slagredskap. Nederst på den høyre sida av bladet (sett i øksebrukerens perspektiv) er det utsmidd en cirka 3,2 centimeter høy «sko» med profilert, fasslipt egg. På venstre bladside finner vi smedstempelet - «B Ö V» - som tyder på at øksa er fra Bærums verk. 

Denne øksa har et drøyt 47 centimeter langt og forholdsvis rett skaft av ask. Som økseskaft flest er det bredest i høyderetningen og smalest i bredderetningen i den fremre enden, og mer rundovalt bakerst, med en liten skaftknopp på skaftbuksida aller bakerst. Den fremre enden av skaftet er kilet med en trekile som skulle redusere faren for at øksa løsnet fra skaftet under merkingsarbeidet. På merkekart for Glommavassdraget 1953 er dette øksemerket tilskrevet Gressvik Bruk interessentskap og gitt merkenummer 88. På eldre merkekart er det knyttet til firmaet P. Gelertsen & Co.

Litt generell informasjon om bruken av merkeøkser i skogbruket finnes under fanen «Opplysninger».
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Øks

1 comment

 • bøv er nok heller: B marstegn V

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to