• Innrammet eksemplar av merkekart for Glomma fellesfløtingsforening fra 1953. Ramma er 82,8 centimeter bred og 63,0 centimeter høy (yttermål). Rammelistene er lagd av høvlet bartrevirke, amtakelig furu. De er 5,1 centimeter brede og planhøvlete. Åpningen mellom listene er 72,5 centimeter bred og 52,7 centimeter høy. Ramma har vært opphengt i to øyeskruer på det som må ha vært den øvre rammelista. Den har ikke glass. Merkekartet omfatter 116 ulike symboler som ble påslått yteveden på fløtingsvirket for å vise eiertilhørighet. Merkene refererer til 92 ulike tømmerkjøpere. I tillegg finnes det 6 merker som ble brukt av Glomma fellesfløtingsforening sjøl. Merkene refererer til: Chr. Anker, Ankers Træsliperi & Papirfabrik A/S, A. Asbjørnsen, Eilif Bang, Blakstad, Holta & Co. A/S, A/S Boprregaard, Brøttum Sag & Høvleri A/S, Terje Braaten, O. H. Braathen, J. Bugge, Aslak Bøhle, A/S Embretsfos Fabrikker, Aa. B. Frønes, Funnefoss Tresliperi og Elektrisitetsverk, Thor Furuholmen, A/S Gjøvik Bruk (2 merker), Glommen Salgsforening, Gravbergsskovens A/S (2 merker), A/S Greaker Cellulosefabrik, Gressviks bruks interessentskap A/S, Garman Gulbrandsen A/S, A/S Gulskogens Cellulosefabrik, A/S Hafslunds Sulfitfabrik (2 merker), Halfdan J. Halle, Alb. Henriksen, H. Holmsen, Anders P. Holth, Hunsfos Fabrikker, Hunsfos Fabrikkers Tømmerkontor A/S, Hunton Bruk, Hurum Fabrikker (2 merker), Hans Høibraaten, M. Jahren, Henry Johansen Ltd., Henry Johansen Lumber Co. A/S (2 merker), A/S Jømna Bruk, Kammerfos Bruk A/S, And. H. Kiær & Co. (2 merker), Hans Th. Kiær, Sverre Kjølberg, A/S Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, A/S KLrogstad Cellulosefabrik (2 merker), Kvitsandviken Sag & Høvleri, Berger Langmoen, A/S Lillehammer Dampsag & Høvleri, Ottar Lyshaug, H. S. Løvenskiold, Mathiesen - Eidsvold Værk, Jørgen Mathiesen, A/S Mesna Træsliperi og Kartonfabrik, A/S Mjøndalen Cellulosefabrik, Mjøsen Tømmersalgsforening, Nedrum Bruk, Nordre Østerdalens Avvirkningsforening, Norges Statsbaner, Norsk Impregneringskompani A/S, Norsk Sulfattømmerkjøperforening, Norsk Trelast Industri A/S,. Haaken S. Onstad, Aasta Sjølie Onstad, A/S Oslo Trelastkompani Ltd., Bernt Paulsen, M. Peterson & Søn A/S (2 merker), Rasten Dampsag og Høvleri, A/S Rena Kartonfabrik, Rikstelegrafen, A/S Risør Tømmerselskap, Romedal Almenning, Sande Træsliperi A/S, Saugbrugsforeningen (2 merker), A/S Sellebak Bruk, Skarnes Dampsag & Høvleri, Skedsmo & Egeberg Bruk A/S, A/S Skurtømmer, Snertingdal Fellessalg, Wilhelm Staer, Mads W. Stang, Stange Almenning, Statens skogvesen, Randi T. Strøm, Søndre Østerdalens Avvirkningsforening, The Kellner Partington Paper Pulp Co. Ltd. (2 merker), A/S Tofte Cellulosefabrik (2 merker), Tenaasen Sag og Høvleri, Torp Bruks Aktieseskap (2 merker), A/S Totens Cellulosefabrik (2 merker), A/S Tømmerkompaniet, Union Co. (2 merker), Einar Wahlstrøm, Søren Wiese A/S, A/S Ørje bruk, Hans Aaraas. Glomma fellesfløtingsforenings egne merker er plassert på nederste linje med betegnelsene Patentmerke, Vrakmerke, Vrakmerke, Avrekningsøks for søkketømmer, Fetsund lenser og Tømmermaalingens ringøks. Under merkekartet finner vi navnene til direksjonsmedlemmene i Glomma fellesfløtingsforening i 1953 (Hans Th. Kiær,  O. Anker Rasch, Trygve Eng. E. Steen-Hansen, T. Smitt-Amundsen, Marius Aarsby. Tollef Mykleby, N. E. Opsahl og Lars Hansen) og administrerende direktør (Kaare Sparby).

Da gjenstanden ble inspisert i forbindelse med samlingsrevisjonsarbeid i 2021 viste det seg at kartbladet ikke lenger satt i ramma, men lå ved siden av, påspent på ei svart papplate og med en passe-partout som var tydelig sekundær og festet til den nevnte papplata ved hjelp av limband. Ramma og kartet ble pakket sammen, uten forsøk på gjeninnsetting. Pakningen ble strekkodemerket.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Merkekart

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to