• Innrammet merkekart for Glommavassdraget fra 1824.  Ramma er 46,8 centimeter bred og 31,5 centimeter høy.  Rammelistene er drøyt 2,1 centimeter brede, de er glatthøvlete og påført et belegg som er innsatt med rødsvart fargestoff.  På baksida av øvre rammelist finner vi to opphengsringer.  Ramma er sannsynligvis langt yngre enn dokumentet den beskytter.

Arket merkekartet er trykket på er gulkvitt og utstyrt med "overskriften" "Merke Kart 1824" i svart.  Under denne finner vi trykt, rektangulær ramme (42 X 24 centimeter), som inneholder felter med symboler som ble hogd på tømmerstokkene for å markere eierskap til fløtingstømmer. Kartet referer til 32 tømmerkjøpere med et varierende antall symboler, her gjengii i "leseretningen" (fra venstre mot høyre, linje for linje):  

«Statsminister Ankers» (2 merker), «Collet & Søns» (11), «Assessor H. Mathiesens» (8), «Justitsraad P. Thranes» (4), «Statsraad Rosenkrantz’s» (12), «Consul Ernst Rohdes» (3), «Oberstlieutenant Jngiers» (15), «Ole Rein Holms (4), «H. Calmeyers» (1), «Lars Smiths» (3), «Frue S. Nielsens» (3), «Veimester Iver Steens» (3), «W. Egeberg & Co» (1), «Carsten Tank & Co» (3), «Hans Chrysties» (6), «David Chrystie & Co» (4), «Morten Ankers» (5), «Jørgen Youngs» (4), «E. B. Stenersens» (1), «Assessor Arntzens» (2), «Jacob Meyers» (4), «Ole Chr. Breedes» (2), «Knud Biørnskows» (2), «C. Egers» (1), «M. Pløens forhen E. Jacobsens» (1), «Hans Thoresens» (2), «Lensmand Arnesens» (2), «Ths. Johs. Heftye & Søns» (2), «Vice Consul Chr. Sembs» (3), «C. Raschs» (1), «Cp. Knap» (1) og «A. Nordbye» (1).  

Under ramma med disse til sammen 118 merkene finner vi følgende tekst: «Christiania. Steentryk af L. Fehr & Søn».
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Merkekart

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to