• Bronse figur av Horve 2,50 m. høy stående på en Granitt sokkel 1 m. X 1 m. og 0,75 m. høy. Omkranset av 2 kanoner.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge
  • Bronse figur av Horve 2,50 m. høy stående på en Granitt sokkel 1 m. X 1 m. og 0,75 m. høy. Omkranset av 2 kanoner.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge
  • Bronse figur av Horve 2,50 m. høy stående på en Granitt sokkel 1 m. X 1 m. og 0,75 m. høy. Omkranset av 2 kanoner.
    Photo: Krigsminnesmerker i Norge

Skulptur av Thore Horve

Bronse figur av Horve 2,50 m. høy stående på en Granitt sokkel 1 m. X 1 m. og 0,75 m. høy. Omkranset av 2 kanoner.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to