• Sabelbajonett for Krag Pertersson-geværet. Dette er en variant av sabelbajonett M1860 for Remingtongevær og 4'' kammerladingsgevær. Den enkelte bajonett ble tilpasset det enkelte våpen etter herding av klingen. Våpennummeret ble derfor slått in i parerplaten.
    Photo: Forsvarets museer
  • Sabelbajonett for Krag Pertersson-geværet. Dette er en variant av sabelbajonett M1860 for Remingtongevær og 4'' kammerladingsgevær. Den enkelte bajonett ble tilpasset det enkelte våpen etter herding av klingen. Våpennummeret ble derfor slått in i parerplaten.
    Photo: Forsvarets museer

Sabelbajonett M1876 for Krag Petersson

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to