• Modell av et skipsverft, (kjølhalingskran). Montert i sort malt monter på fire ben,  glass vegger og glasstak. Ved en  tre brygge ligger en bark med babord side opp og mastene innover land, sortmalt med grønn kjøl. Flytebrygger av 6 sammenbundre tømmerstokkflåter rundt skipet. På land et toetasjes gult hus med sort tak og forskjellige små verftsbygninger, plankestabler og en stokk med øks under arbeid.
  Photo: Gjertsen, Karl Ragnar / Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN
 • Modell av et skipsverft, (kjølhalingskran). Montert i sort malt monter på fire ben,  glass vegger og glasstak. Ved en  tre brygge ligger en bark med babord side opp og mastene innover land, sortmalt med grønn kjøl. Flytebrygger av 6 sammenbundre tømmerstokkflåter rundt skipet. På land et toetasjes gult hus med sort tak og forskjellige små verftsbygninger, plankestabler og en stokk med øks under arbeid.
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN

Modell av skipskran

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to