• Ambaren er lagget av åtte staver. Fire staver er forlenget til bein og to til ører. Beina og ørene skrår utover. To flate gjorder. Lokket er laget av ett stykke påsatt håndtak. Beina og ørene er dekorert med akantuspalmetter. Rundt ambaren går en akantusranke i forholdsvis høyt relieff på prikket bunn. I hver buktning på ranken er det satt inn fire-, fem- eller seksbladete blomster. En sett fra siden og resten ovenfra. Ranken har kraftig smetting av bladene fra sideskuddene. Ambaren er lakket. Lokket har tilsvarende akantusskurd som ambaren, med fire fembladete blomster. På lokket har også noen av bladene lansettform med tagger.Håndtaket har gjennombrutt akantusskurd i rundskurd. Enkel låsepinne.
Ambaren er tidligere katalogisert som laget av einetre.
  Photo: Maihaugen
 • Ambaren er lagget av åtte staver. Fire staver er forlenget til bein og to til ører. Beina og ørene skrår utover. To flate gjorder. Lokket er laget av ett stykke påsatt håndtak. Beina og ørene er dekorert med akantuspalmetter. Rundt ambaren går en akantusranke i forholdsvis høyt relieff på prikket bunn. I hver buktning på ranken er det satt inn fire-, fem- eller seksbladete blomster. En sett fra siden og resten ovenfra. Ranken har kraftig smetting av bladene fra sideskuddene. Ambaren er lakket. Lokket har tilsvarende akantusskurd som ambaren, med fire fembladete blomster. På lokket har også noen av bladene lansettform med tagger.Håndtaket har gjennombrutt akantusskurd i rundskurd. Enkel låsepinne.
Ambaren er tidligere katalogisert som laget av einetre.
  Photo: Maihaugen
 • Ambaren er lagget av åtte staver. Fire staver er forlenget til bein og to til ører. Beina og ørene skrår utover. To flate gjorder. Lokket er laget av ett stykke påsatt håndtak. Beina og ørene er dekorert med akantuspalmetter. Rundt ambaren går en akantusranke i forholdsvis høyt relieff på prikket bunn. I hver buktning på ranken er det satt inn fire-, fem- eller seksbladete blomster. En sett fra siden og resten ovenfra. Ranken har kraftig smetting av bladene fra sideskuddene. Ambaren er lakket. Lokket har tilsvarende akantusskurd som ambaren, med fire fembladete blomster. På lokket har også noen av bladene lansettform med tagger.Håndtaket har gjennombrutt akantusskurd i rundskurd. Enkel låsepinne.
Ambaren er tidligere katalogisert som laget av einetre.
  Photo: Maihaugen
 • Ambaren er lagget av åtte staver. Fire staver er forlenget til bein og to til ører. Beina og ørene skrår utover. To flate gjorder. Lokket er laget av ett stykke påsatt håndtak. Beina og ørene er dekorert med akantuspalmetter. Rundt ambaren går en akantusranke i forholdsvis høyt relieff på prikket bunn. I hver buktning på ranken er det satt inn fire-, fem- eller seksbladete blomster. En sett fra siden og resten ovenfra. Ranken har kraftig smetting av bladene fra sideskuddene. Ambaren er lakket. Lokket har tilsvarende akantusskurd som ambaren, med fire fembladete blomster. På lokket har også noen av bladene lansettform med tagger.Håndtaket har gjennombrutt akantusskurd i rundskurd. Enkel låsepinne.
Ambaren er tidligere katalogisert som laget av einetre.
  Photo: Maihaugen

Ambar

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to