• Ambaren er lagget av åtte staver. Fire er forlenget til bein og to til ører. Ørene er rette, mens beina skrår utover. Beina er alle nye, og er trolig feilaktig laget skrådde. To flate gjorder. Bunnen ett stykke. Lokket ett stykke påsatt håndtak. Låsepinnen er sekundær. 
Ørene er dekorert med treskurd. Det ene har en tilnærmet symmetrisk dobbeltranke som begynner øverst og samles igjen nederst. Det andre øret har en ranke som går i ring. Rundt ambaren et belt med treskurd bestående av fire ranker som begynner parvis under ørene og brer seg uverover og møtes på midten av sidene. Rankene er bladrike og rikt forgrenet og med rike nervetråder. Langs øvre kant på ambaren går en bord med trepass-tunger. Lokket har på hver side av håndtaket en ranke med rik forgreining og bladverk. Håndtaket er en rundstav holdt oppe av to akantusblader. På håndtaket innskåret et malteserkors.
I bunnen innrisset seksbladet passerrose.
Ambaren har spor av brun maling under den senere grønne. Gjordene har spor av svart maling.
    Photo: Maihaugen
  • Ambaren er lagget av åtte staver. Fire er forlenget til bein og to til ører. Ørene er rette, mens beina skrår utover. Beina er alle nye, og er trolig feilaktig laget skrådde. To flate gjorder. Bunnen ett stykke. Lokket ett stykke påsatt håndtak. Låsepinnen er sekundær. 
Ørene er dekorert med treskurd. Det ene har en tilnærmet symmetrisk dobbeltranke som begynner øverst og samles igjen nederst. Det andre øret har en ranke som går i ring. Rundt ambaren et belt med treskurd bestående av fire ranker som begynner parvis under ørene og brer seg uverover og møtes på midten av sidene. Rankene er bladrike og rikt forgrenet og med rike nervetråder. Langs øvre kant på ambaren går en bord med trepass-tunger. Lokket har på hver side av håndtaket en ranke med rik forgreining og bladverk. Håndtaket er en rundstav holdt oppe av to akantusblader. På håndtaket innskåret et malteserkors.
I bunnen innrisset seksbladet passerrose.
Ambaren har spor av brun maling under den senere grønne. Gjordene har spor av svart maling.
    Photo: Maihaugen
  • Ambaren er lagget av åtte staver. Fire er forlenget til bein og to til ører. Ørene er rette, mens beina skrår utover. Beina er alle nye, og er trolig feilaktig laget skrådde. To flate gjorder. Bunnen ett stykke. Lokket ett stykke påsatt håndtak. Låsepinnen er sekundær. 
Ørene er dekorert med treskurd. Det ene har en tilnærmet symmetrisk dobbeltranke som begynner øverst og samles igjen nederst. Det andre øret har en ranke som går i ring. Rundt ambaren et belt med treskurd bestående av fire ranker som begynner parvis under ørene og brer seg uverover og møtes på midten av sidene. Rankene er bladrike og rikt forgrenet og med rike nervetråder. Langs øvre kant på ambaren går en bord med trepass-tunger. Lokket har på hver side av håndtaket en ranke med rik forgreining og bladverk. Håndtaket er en rundstav holdt oppe av to akantusblader. På håndtaket innskåret et malteserkors.
I bunnen innrisset seksbladet passerrose.
Ambaren har spor av brun maling under den senere grønne. Gjordene har spor av svart maling.
    Photo: Maihaugen

Ambar

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to