• Ambaren er lagget av åtte staver. Fire er forlenget til korte bein og to til ører. Bein og ører er rette. Bunnen ett stykke. To flate gjorder, hvorav den øverste er ny.
Lokket laget av ett stykke påsatt håndtak. Lokket er tykkere mot midten ved håndtaket. Låsepinnen er ny.
Ørene har skårne akantuspalmetter. Nederst på ambaren går en rad med akantusblader, der bladene er forlenget i forhold til de øvrige ved beina. Rundt ambaren et skåret felt med en akantusranke som begynner ved det ene øret og slutter opp mot begynnelsen. Ranken har ikke markert stengel, men er helt preget av bladverk. Bladverket har et preg av rokokko. Treskurden er forholdsvis grov.
På lokket to symmetriske brede akantuspalmetter. Håndtaket har rektangulær åpning og gjennombrutt treskurd med akantusvlader på sidene. Stolpene på håndtaket og stolper ut på sidene gir inntrykk av båndornamentikk innflettet i akantusen.
Ambaren har svart bunnfarge med rødt på akantusbladene på ranken, ørene og på lokket.
    Photo: Maihaugen
  • Ambaren er lagget av åtte staver. Fire er forlenget til korte bein og to til ører. Bein og ører er rette. Bunnen ett stykke. To flate gjorder, hvorav den øverste er ny.
Lokket laget av ett stykke påsatt håndtak. Lokket er tykkere mot midten ved håndtaket. Låsepinnen er ny.
Ørene har skårne akantuspalmetter. Nederst på ambaren går en rad med akantusblader, der bladene er forlenget i forhold til de øvrige ved beina. Rundt ambaren et skåret felt med en akantusranke som begynner ved det ene øret og slutter opp mot begynnelsen. Ranken har ikke markert stengel, men er helt preget av bladverk. Bladverket har et preg av rokokko. Treskurden er forholdsvis grov.
På lokket to symmetriske brede akantuspalmetter. Håndtaket har rektangulær åpning og gjennombrutt treskurd med akantusvlader på sidene. Stolpene på håndtaket og stolper ut på sidene gir inntrykk av båndornamentikk innflettet i akantusen.
Ambaren har svart bunnfarge med rødt på akantusbladene på ranken, ørene og på lokket.
    Photo: Maihaugen

Ambar

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to