• Studioportrett av en mann i halvfigur.
    Photo: Ukjent fotograf / Sør-Troms Museum

Studioportrett av en mann i halvfigur.

4 comments

  • Viser til min kommentar til GN1600. Antar at dette er et reproarbeid av et eldre foto av Emelie Abrahamsens ektefelle Jacob Abrahamsen, som døde 1904.

  • Takk for kommentaren! Du har sikkert rett i at dette er repro. av et eldre bilde. I utgangspunktet gjør antrekket meg litt i tvil om den opprinnelige dateringen (og dermed også identifiseringen), siden det er elementer her som peker på tiden etter 1900 (lua og slipset). Men bildet er kraftig og litt merkverdig retusjert (se f.eks. forskjellen på høyre og venstre jakkeslag), så jeg får en mistanke om at dette kan være et "modernisert" 1870-tallsbilde. Og da er det kanskje sannsynlig at det er Abrahamsen sr., slik du foreslår.

  • Jacob Abrahamsen var 54 år gammel da han døde i 1904. Jeg ser klar likhet med datteren Inga Birkeland og hennes sønner, som jeg kjente.

  • Alternativt kunne man jo tenkt at det var en sønn, fotografert rundt/etter 1900. Men jeg tror du har rett i identifiseringen, og som nevnt at bildet egentlig er fra 1870- eller 1880-tall.

Leave a comment or send an inquiry

Share to