• oversiktsbilde, skråfoto,
    Photo: Widerøe's Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv

oversiktsbilde, skråfoto,

  • Tags

+ Add


1 comment

Husebye. Gårds 40. Bruksnummer 1. Bildet er tatt ca 1950 – 1960 ( Eksakt dato ligger i arkivet til Widerø. ) Bygningen lengst til venstre i bildet er revet ca 1985

Order this image

Share to