• fabrikk,
    Photo: Østfold fylkes billedarkiv

fabrikk,

  • Tags

+ Add


1 comment

Langnes-villaen til venstre, Storgaten, Langnes-verkstedet til høyre. Snekkerverksted som ble bygd og drevet av Christian Langnes på nordsiden av veien ved Hegginkrysset i 1928/1929. Eiendommen revet i 1962, da det ble bilforretning og servicestasjon åpnet 24. februar 1964. Kilde: Mysenleksikon 1998 av Hans Wåler

Order this image

Share to