• Fra seminaret som ble kalt «Gull og grønne skoger – nye grep for å øke skogens verdi og glede for alle» under De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum 7. august 2014. Seminaret ble avviklet i museets auditorium. Til venstre på første benk sitter Johan C. Løken, styreleder for Stiftelsen Norsk Skogmuseum og initiativtaker til dette seminaret. Til høyre for ham sitter Espen Stokke. På motsatt side av midtgangen ser vi landbruks- og matstatsråd Sylvi Listhaug, statsrådens politiske rådgiver Lars Joakim Hanssen og administrerende direktør Erik Lahnstein fra Norges skogeierforbund. Statsråd Listhaug holdt et innlegg der hun understreket skogens næringsmessige betydning, som arbeidsplass for 4 600 mennesker bare i Hedmark fylke, men også som en arena for fritidsaktiviteter, som jakt og fiske. I denne siste sammenhengen gjorde hun et poeng av at skogsbilvegene ikke bare er transportårer for tømmer, men også viktige ferdselsårer som gjør naturen tilgjengelig for rekreasjonsformål. Hun framhevet også grunneiere som evnet å etablere næringsinntekter knyttet til tilrettelegging for jakt og fiske på egne utmarksarealer. Erik Lahnstein refererte i sitt innlegg til verdien av jakt- og ferskvannsfiske i Norge, som er stipulert ti 3, 5 milliarder 2014-kroner, hvorav halvparten er salg av tilleggstjenester, som overnatting, bespisning og transport. Han mente at inntjeninga i disse siste sektorene kunne økes ytterligere, og viste både til skoleringstilbud for jaktledelse og Innovasjon Norges tilskuddsordninger for «grønn turisme». Han gikk inn for ytterigere utvikling av «opplevelsespakker» og aksept for at det skal være lov å tjene penger på noe mange har oppfattet som «tilnærmet gratis». Han tok også til orde for at jakt og ferskvannsfiske måtte anses som «næring» i forhold til motorferdselsloven, i forlengelsen av at Erna Solbergs regjering hadde åpnet for snøscooterkjøring i «massivt omfang» på utmarksarealer. Også generalsekretær Espen Søilen fra Norges jeger- og fiskerforbund holdt et innlegg. Seminaret samlet mange utmarkspolitisk interesserte samt journalister fra regionens aviser.
  Photo: Løken, Bård / Anno Norsk skogmuseum

Fra seminaret som ble kalt «Gull og grønne skoger – nye grep for å øke skogens verdi og glede for alle» under De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk Skogmuseum 7. august 2014. S...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to