• Lufthavn, 1 fly på bakken, 1 Fokker F28 Fellowship fra Air Botnia, sett fra siden. Servciekjøretøy ved siden av flyet.
    Photo: Norsk Luftfartsmuseum

Lufthavn, 1 fly på bakken, 1 Fokker F28 Fellowship fra Air Botnia, sett fra siden. Servciekjøretøy ved siden av flyet.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Order this image

Share to