• Norsk Skogmuseum i Elverum, sett fra lufta, 9. august 2014. Fotografiet er tatt fra sørøst på lørdagen under De nordiske jakt- og fiskedager dette året, noe som preget aktiviteten på museet og i området omkring. Museumsbygningene, to blokker på 40 X 40 meter, utført i betong med teglsteinsforblending, ligger litt under fotografiets sentrum. På parkeringsplassene øst og nord for bygningene, på Nordjordet mellom riksveg 2 (Solørvegen) og Glomma og på Senderud øst for riksvegen var det parkert biler. På det som en gang var åkerarealer på klokkergarden Fossum (til venstre i forgrunnen) var det telt som var utsalgssteder for mange av arrangementets utstillere, omkranset av mange mennesker. På tvers av bildet renner forbi Prestøya, med Norsk Skogmuseums friluftsmuseum. Vest for elva ser vi Glomdalsmuseets friluftsmuseum, bydelen Vestad. I bakgrunnen ser vi skogene i grensetraktene mellom Elverum og Løten kommuner. 

Den dagen dette fotografiet ble tatt var det 13 148 gjester som løste billetter til De nordiske jakt- og fiskedager. I løpet av de fire dagene arrangementet pågikk var det 31 919 mennesker som besøkte museet.
  Photo: Løken, Bård / Norsk skogmuseum

Norsk Skogmuseum i Elverum, sett fra lufta, 9. august 2014. Fotografiet er tatt fra sørøst på lørdagen under De nordiske jakt- og fiskedager dette året, noe so

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to