• Mann sitter og kjører bil, bilde av Karl E. Mølmen som var sjåfør ved Rauma Bilruter, Åndalsnes-Dombås.
    Photo: Gudbrandsdalsmusea AS
    (Copyright)

Mann sitter og kjører bil, bilde av Karl E. Mølmen som var sjåfør ved Rauma Bilruter, Åndalsnes-Dombås.

3 comments

  • Karl E. Mølmen var en av mange sjåførveteraner i den tidlige rutebiltrafikken Åndalsnes-Dombås 1908-1924. I perioden 1908-1913 kjørte bilene helt til Otta. Jernbanen sørfra ble åpnet til Dombås først i 1913. Det var mange enkeltpersoner og selskaper som deltok i denne trafikken, men jeg tror ikke Rauma Bilruter var noe selskapsnavn. I 1914 gikk flere sammen i Rauma og Romsdalsrutens Auto. Disse bilrutene ble etablert for å få sammenhengendre rute Oslo-Åndalsnes før banen var ferdig utbygd. Det var viktig både for passasjerer og for postforbindelsen. I 1921 var banen forlenget fram til Bjorli, og bilrutene kjørte fra nå bare Bjorli-Åndalsnes. Raumabanen ble åpnet 29. november 1924, og det siste året gikk toget helt til Verma, og bilrutene ble ytterligere forkortet. Etter dette ble det langvarig opphold til rutebiltafikken Åndalsnes-Dombås. I 1941 ble det igjen bilrute fordi NSB ikke hadde materiell nok til å opprettholde lokaltog på banen. Valldal-Åndalsnes Rutebillag startet da en rute som gikk i 40 år. Seinere fikk også NSB Bilruter ruter Ålesund-Åndalsnes-Dombås i korrespondanse med ekspresstogene på Dovrebanen. Dette var en sommerrute fra 1953, og fra 1963 ble det helårsrute. På slutten av 1990-tallet ble det samarbeid med Ålesund Bilruter, Veøy Billag og Lesja Bilruter om gjennomgående bilruter. Høsten 2000 fikk selskapene kjøre gjennomgående rute Ålesund/Molde-Åndalsnes-Dombås-Oslo. Pga. sviktende trafikk ble disse rutene nedlagt i 2012. Dermed var det igjen slutt på sammenhengende bilrute Åndalsnes-Dombås.

  • Tusen takk for info. Dette er viktig for vårt arbeid.

  • Dersom vi ser i Bilboken 1922, for Norge, ser vi at A/S Rauma og Romsdalsrutens Auto hadde 8 biler av merket Chandler. T-166, T-177, T-178, T-179, T-180, T-181, T-182 og T-183. Desse bilene var nok med på den transporten som nevnt ovenfor av Anonym. T-178 er avbildet på bilde FAKf-100335.192593 ved et stort hus som ser ut som hotell. Kanskje Vikebukt, som det står på bildet? Kanskje noen vet mere?

Order this image

Share to