Tankeren M/S Julian, B/N 535 (Stords B/N 49) under utrustning på Akers Mek. Verksted sett fra et annen båt ute i Oslofjorden. M/S Julian ble levert av Akers Mek

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to