View search

Direktør Martin Siem og en annen mann under prøvetur med tankeren M/S Vivi, B/N 511 i Oslofjorden. Skipet ble levert av Akers Mek. Verksted i 1957 til Halfdan D

  • Tags

+ Add


1 comment

Han som er avbildet til høyre i bildet er Halfdan Ditlev-Simonsen Jar.

Add to a folder

Order this image

Share to