View search

Våningshus, gruppebilde.

  • Tags

+ Add


3 comments

Dette bildet er tatt i Nordkjosboten nermere bestemt Gurmungård. I bakgrunnen er den gamle butikken, som er flyttet og står satt opp ca 2 km opp mot Øvergård Jeg har sett bildet tidligere men ikke med personene numerert så noen må hvite hvem de er
Gudmun Pedersen ( 4 ) holder sin sønn Johan Pedersen ( 3 ) på armen
Bak fra venstre: Roald Vollan - Ludvig Movoll - Johan Pedersen - Gudmund Pedersen - Nelmar Bomstad - Peder Pedersen- Bjarne Vintertun . Foran : Jenny Holm - Hjørdis Johannesen - Signe Jørgensen - Anna Hansen . Magnhil Fagerli. Min informant Birger Holm.

Add to a folder

Order this image

Share to