• Sekretæren i Christiania Tømmerdirektion [seinere Glomma fellesfløtingsforening], Carl Omsted (1867-1941), fotografert på Tømmerdirektionens hovedkontor i Kongens gate 14 i Kristiania [Oslo]. Omsted var på dette tidspunktet en cirka 40 år gammel mann. På kontoret var han dresskledd, der han satt på en biedermeierstol foran kontorpulten sin, et langt, rektangulært bord med en hylleseksjon i front. Arbeidsstedet er plassert slik at det faller lys inn fra et vindu til venstre for sekretæren. Ved bordenden sto det ei papirkorg. Bak Omsted ser vi et pengeskap, der døra sto åpen da fotografiet ble tatt. I skapet skimter vi en del protokoller, antakelig Tømmerdirektionens styre- og regnskapsbøker. Oppå skapet sto det et stort fotografi fra Glommavassdraget, samt ei brevvekt. Sekretæren satt og leste i et dokument med et skriveredskap i handa da dette fotografiet ble tatt. 

Carl Omsted var sønn av proprietær Arne Arntzen Omsted og kona Marie Antoinette Manthey, som var datter av en høyesterettsadvokat. Foreldrene eide blant annet gardene Bjerke og Oppaker i Grue i Hedmark. Arne Omsted skal ha vært en pioner i jordbruket. Han hadde hatt anledning til å studere gardsdrift både i Frankrike og Skottland, og skal ha innført ayrshirefe, cheviotsauer, yorkshiresvin, turnips og det som seinere ble kalt «ringerikspoteter» i hjembygda. Han var imidlertid skuffet over hvor liten avkastning jordbruket gav, og han skal ha rådd sønnene sine til å finne seg andre inntektskilder. To av dem ble likevel framstående gardbrukere i Grue. Carl flyttet altså til hovedstaden, der han etter endt utdanning fikk den nevnte sekretærstillingen i Christiania Tømmerdirektion, hvor han antakelig fikk glede av den kunnskapen om skogsdrift, tømmeromsetning og skogsdrift oppveksten på en stor skogeiendom i Solør hadde gitt ham, og av den teoretiske kunnskapen han hadde tilegnet seg i byen. Carl Omsted giftet seg med Anna Marie Mürer, som var oppvokst i en grossererfamilie i Kargerø. Carl fikk fire døtre med henne (Aagot, f. 1896, Edle f. 1899, Agnes f. 1901 og Margit f. 1902). Familien bodde i Elisenbergveien. Carl Omsted arbeidet som sekretær i Tømmerdirektionen fram til 1936, da han sa opp stillingen, antakelig for å bli pensjonist. På fritida var Omsted svært opptatt av hundeavl, sannsynligvis som en følge av interesse for jakt.
  Photo: Johannesen, Johs. / Anno Norsk skogmuseum

Sekretæren i Christiania Tømmerdirektion [seinere Glomma fellesfløtingsforening], Carl Omsted (1867-1941), fotografert på Tømmerdirektionens hovedkontor i Kongens gate 14 i Kristia...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to