• Loholet [i eldre dokumenter kalt «Lohullet»] i elva Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland. Dette vassdraget renner inn i Gudbrandsdalslågen fra vest. Snaut to kilometer fra utløpet passerer Vinstra et trangt gjel mellom to bratte berghammere før vannmassene faller kvitskummende utfor en ni meter høy foss, Vinsterfossen. I denne passasjen hadde tolv alen lange tømmerstokker lett for å sette seg fast om de fikk drive inn mellom bergveggene på tvers. Slike stokker ble gjerne liggende som stengsel for tømmer som kom flytende etterpå, og kombinasjonen av strid strøm, stupbratte elvebredder og en strid foss gjorde det både vanskelig og farlig å få løsnet slikt tømmer. Derfor var det nok ikke bare da dette fotografiet ble tatt, i 1908, at tømmeret ble liggende til vinteren kom med kulde, is og lav vannføring. Vinstra ble likevel regnet som et noenlunde «sikkert» fløtingsvassdrag i den forstand at tømmeret som ble levert ved denne elva vanligvis ble fløtet ut i Lågen og videre i løpet av en sesong. Fløtinga fra Slangen i Skåbu og ned til Lågen skal vanligvis ha tatt 8-10 dager. Siste ordinære fløtingssesong i Vinstraelva ser ut til å ha vært 1966, men det ble liggende igjen noen småkvanta som ble tatt året etter. Fotografiet er tatt fra vest mot øst, altså i medstrøms retning. Fossen ser vi ikke, men vi skimter et hus, antakelig en av bygningene ved sag- og møllebruket ved Vinsterfossen. Førsteleddet i navnet Loholet refererer til garden Lo, som er en av de større landbrukseiendommene i området.
  Photo: Johannesen, Johs. / Anno Norsk skogmuseum

Loholet [i eldre dokumenter kalt «Lohullet»] i elva Vinstra i Nord-Fron kommune i Oppland. Dette vassdraget renner inn i Gudbrandsdalslågen fra vest. Snaut to kilometer fra utløpe...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to