• Harpefossen i Gudbrandsdalslågen, i Sør-Fron kommune i Oppland fylke, fotografert fra vegbrua over fossen en vinterdag i 1909 eller 1909. Vi ser ned på et islagt og snødekt elveleie, som i perioder med stor vannføring i sommerhalvåret var både stridt og mektig, inntil fossen ble regulert i 1960-åra. 

Før Harpefossen ble utbygd i 1960-åra var det et fall på cirka 25 meter over en strekning på om lag en kilometer her. Fossen startet med et stup i elveleiet like ved garden Solbrå. Nedenfor smalnet elveløpet i ei bergkløft med strid strøm og nesten loddrette vegger. «Elveleiet i fossen er saa trangt, at vandet under flom hvirvles op langs de bratte fjeldvægge; der er store jettegryder», forteller geologen og topografen Amund Helland i sin beskrivelse av vassdraget (1913). Det er innlysende at tømmerfløting i et slikt elveleie var både besværlig og farlig. Helland framstilte det slik: «Laagens bredde er i Harpefoss 15-20 m. Fossen er ofte besværlig for tømmerflødningen. Naar der er lidet vand, bindes tømmeret let. Under høivand gaar flødningen noksaa godt. »
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

Harpefossen i Gudbrandsdalslågen, i Sør-Fron kommune i Oppland fylke, fotografert fra vegbrua over fossen en vinterdag i 1909 eller 1909. Vi ser ned på et islagt og snødekt elvele...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to