• Kjell Haugen fra Nord-Odal i Hedmark lager flisbane hvor han sammen med to andre tradisjonsbærere skal produsere treflis for taktekking. Her har de lagt emneveden – rettvokst, småkvistet unggran – i ei linje på ei slette i skogen. Karene har også boret hull i «flisrajene» ved hjelp av en navar og forankret dem i bakken ved å slå plugger av ospemateriale gjennom disse hullene og ned i bakken. På bildet ser vi hvordan de har «nivellert» en toppende mot en rotende ved å legge et par kabber under toppenden. Kjell Haugen bruker øksa til å telgje overgangen mellom de to flisrajene plan. Når dette er gjort sager karene spor på tvers av stokken med cirka 50 centimeters mellomrom, før de starter kjøringa med høvelen, en såkalt «flisokse», som trekkes av to hester. Når dette første laget av flisrajer er høvlet nesten ned mot kjernen, brukes det som underlag for neste lag med emneved, som også festes ved hjelp av treplugger. Karene satte opp flisrajer i to parallelle linjer, slik at flisoksen kunne kjøres «fram» på den ene og «attende» på den andre. Fotografiet er tatt i under opptakene til en instruksjonsfilm om produksjon av takflis og legging av takflis, og karene hadde kledd seg i antrekk som gav assosiasjoner til ei tid da bruken av et slikt taktekkingsmateriale var langt mer utbredt enn på opptakstidspunktet. Kjell Haugen var kledd i vadmelsbukser, lys umønstret skjorte og en vidbremmet, svart hatt.
  Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Norsk skogmuseum

Kjell Haugen fra Nord-Odal i Hedmark lager flisbane hvor han sammen med to andre tradisjonsbærere skal produsere treflis for taktekking. Her har de lagt emneve

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to